Ліцензії і сертифікати

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 “МЕНЕДЖМЕНТ” ДРУГОГО  (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ:

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “МЕНЕДЖМЕНТ” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  073 МЕНЕДЖМЕНТ ЗА ПЕРШИМ  (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2021 р.)

За результатами розгляду акредитаційної справи Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування”  рекомендує ухвалити рішення про акредитацію ОП “Менеджмент” спеціальності 073 “Менеджмент” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Експертний висновок Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування”

План заходів кафедри менеджменту за результатами роботи експертної групи щодо акредитаційної експертизи за спеціальністю 073 “Менеджмент” ОП “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми “Менеджмент” за рівнем віщої освіти “бакалавр” спеціальності 073 “Менеджмент”

З 03 по 05 березня 2021 р. згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 лютого 2021 року № 299-Е буде проводитись акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 073 “Менеджмент” освітньої програми “Менеджмент” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Відомості про самооцінювання освітньої програми “Менеджмент”

Наказ про призначення експертної групи для проведення акредитаційної експертизи ОП “Менеджмент” за першим рівнем вищої освіти

Програма візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку освітньої програми «Менеджмент» за першим рівнем вищої освіти

Відкрита зустріч з експертною групою:  ID 23125 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ОП “Менеджмент”  Час: 4 березня 2020 15:40 – 16:20 Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/75880335055?pwd=WU5OUUQxYm9IM1pPWnlSOXJkVGROUT09   Ідентифікатор конференції: 758 8033 5055 Пароль: 2021

—————————————————————————————————————————————————–

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ЛІЦЕНЗУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365)

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)

Порiвняльна таблиця лiцензiйних вимог рiзних редакцiй

Лист МОН України від 18 жовтня 2019 р. № 1/9-656 “Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності”

Наказ ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від 18 листопада 2019 р. № 318-1 “Щодо приведення інформації в ЄДЕБО про кадрове та матеріально-технічне забезпечення”

Наказ ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від 15 жовтня 2019 р. № 289-1 “Про затвердження гарантів оствітніх програм”

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Наказ МОН України від 11 липня 2019 р. № 977 Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29 серпня 2019 р. № 9 “Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми”

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПОСІБНИК З АКРЕДИТАЦІЇ PhD ПРОГРАМ

Схема процесу акредитації

АКРЕДИТАЦІЯ 2020/2021
АКРЕДИТАЦІЯ 2019/2020
АКРЕДИТАЦІЯ 2018/2019
АКРЕДИТАЦІЯ 2017/2018
АКРЕДИТАЦІЯ 2016/2017

 

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПЕРЕЛІК ЕКСПЕРТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ЧИСЛА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ КрНУ

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ КрНУ