Аудиторний фонд

Матеріально-технічне забезпечення кафедри «Менеджмент»

Обладнання класів та лабораторій, що використовуються при підготовці студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

МТЗ – 073 – Переглянути

МТЗ обладнання – Переглянути