Інфраструктура кафедри

Матеріально-технічне забезпечення кафедри «Менеджмент» – аудиторний фонд

Обладнання класів та лабораторій, що використовуються при підготовці студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:   МТЗ – 073 – Переглянути     МТЗ обладнання – Переглянути

Положення про спеціалізовані аудиторії кафедри менеджменту

Положення про комп’ютерний клас, мультимедійну аудиторію «Математичне моделювання систем менеджменту (5307)

Положення про спеціалізовану мультимедійну аудиторію  (5304) 

Організація охорони праці та безпека