Бібліотечний фонд

Інформаційне забезпечення спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Переглянути