Державна атестація

Звіти про роботу екзаменаційних комісій із розгляду та захисту випускних робіт студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Менеджмент”

Протягом 13.06-19.06.2022 року на кафедрі Менеджменту відбувся захист випускних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент»  Захист випускних робіт проведено згідно встановленого регламенту: очно та дистанційно в режимі відеоконференції та безпосереднього спілкування членів екзаменаційної комісії зі студентом за допомогою засобів відеозв’язку (Zoom).

Звіт про роботу екзаменаційної комісії № 36 із розгляду та захисту випускних робіт студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Менеджмент”, 2021/2022 н.р.

Звіт про роботу екзаменаційної комісії № 45 із розгляду та захисту випускних робіт студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073  Менеджмент освітньо-професійної програми Менеджмент, 2020/2021 н.р. 

Звіти про роботу екзаменаційних комісій із розгляду та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій і адміністрування” освітнього ступеня “Магістр”

Звіт про роботу екзаменаційної комісії із розгляду та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» (протокол № 29 від 26.12.2021 р.)

Протягом з 20 по 26 грудня 2021 року на кафедрі Менеджменту відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування». Захист проведено згідно встановленого регламенту: очно та дистанційно в режимі відеоконференції за безпосереднього спілкування членів екзаменаційної комісії зі студентом за допомогою засобів відеозв’язку (Zoom).

Звіт про роботу екзаменаційної комісії із розгляду та захисту магістерських робіт спеціальності 073 «Менеджмент»  освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» (протокол № 1 від 23.12.2020 р.) 

Звіт про роботу екзаменаційної комісії із розгляду та захисту магістерських робіт  спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» (протокол № 2 від 23.12.2020 р.) 

Інформаційне забезпечення

НАКАЗ “Про затвердження положення про перевірку авторських текстів на плагіат”; “ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ АВТОРСЬКИХ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ” (№ 223-1 від 22.11.2021) 

Програма дій кафедри «Менеджмент» щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні державної атестації в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19) 

Програма державного екзамену зі спеціальності 073 “Менеджмент” освітнього ступеня “Бакалавр” (2020 р.) 

Керівникам випускних робіт, членам ЕК, секретарю ЕКНаказ КрНУ “Порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, організація і проведення атестаційних іспитів під час карантину” № 217-1 від 23.11. 2020 р. 

Методичні вказівки щодо підготовки, написання та захисту випускної (кваліфікаційної) роботи бакалавра зі спеціальності 073 – “Менеджмент” освітньої програми “Менеджмент” (2020 р.) 

Програма Комплексного державного екзамену зі спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій і адміністрування” ступень вищої освіти “Магістр” (2018 р.) 

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ

Приклад форми заяви для складання Державної атестації (захист випускної роботи бакалавра) із застосуванням дистанційних технологій навчання 

1) до курсового проєктування

Форма № Н-6.01у від 29.08.2022 титульної сторінки “Курсовий проєкт (робота)

Форма № Н-9.01у від 29.08.2022 “Завдання на курсовий проєкт (роботу) студенту” (друга сторінка курсового проєкту (роботи))

2) до дипломного проєктування

Здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Зразок титульної сторінки “Пояснювальна записка до випускної роботи” (бакалавр) 2021

Зразок сторінки “Завдання на випускну роботу” (бакалавр) 2021

Зразок сторінки “Реферат” до випускної  роботи (бакалавр) 2021

Приклад форми заяви про самостійність виконаної випускної роботи без елементів плагіату (бакалавр) 

Здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти

Форма № Н-7.03у від 29.08.2022 “Щоденник практики” 

Форма № Н-9.02у від 29.08.2022 “Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи” (титул)

Форма №Н-9.01у.1 від 29.08.2022 “Завдання студенту” (друга сторінка до пояснювальної записки)

Приклад форми заяви про самостійність виконаної магістерської кваліфікаційної роботи без елементів плагіату (магістр)