Державна атестація

ПРОГРАМА ДІЙ КАФЕДРИ «МЕНЕДЖМЕНТ» ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ В ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНОВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) – переглянути

Форма заяви для складання Державної атестації (захист випускної роботи бакалавра) із застосуванням дистанційних технологій навчання з причин карантину та введення протиепідемічних заходів (2021 р.) – скачати

Програма державного екзамену зі спеціальності 073 “Менеджмент” освітнього ступеня “Бакалавр” (2020 р.) – переглянути

Керівникам випускних робіт, членам ЕК, секретарю ЕК – Наказ КрНУ “Порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, організація і проведення атестаційних іспитів під час карантину” № 217-1 від 23.11. 2020 р. – переглянути

Програма Комплексного державного екзамену зі спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій і адміністрування” ступень вищої освіти “Магістр” (2018 р.) – переглянути

Методичні вказівки щодо підготовки, написання та захисту випускної (кваліфікаційної) роботи бакалавра зі спеціальності 073 – “Менеджмент” освітньої програми “Менеджмент” (2020 р.) – переглянути

Зразок титульної сторінки “Пояснювальна записка до випускної роботи” – переглянути

Зразок сторінки “Завдання на випускну роботу” – переглянути

Зразок сторінки “Реферат” до випускної  роботи – переглянути