ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Упровадження, організація та функціонування системи онлайн навчання в КрНУ визначається Положенням про систему онлайн-навчання Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського № 71-3 від 21.03.2019, який є внутрішнім нормативним документом.

Віртуальний освітній простір, або Система онлайн-навчання Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського  ‑ онлайн середовище для надання викладачам зручні засоби онлайн контролю за роботою студентів та оцінювання отриманих знань.; забезпечення незалежного зовнішнього контролю за якістю освітнього процесу; забезпечення прозорості навчального процесу, контролю за оцінюванням знань студентів та відвідування занять через застосування сучасних комп’ютерних технологій та методик; надає можливість навчання студентам з особливими потребами.

Функціонування системи онлайн навчання в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського реалізовано у 2018 році на базі платформи LMS Moodle.

Система онлайн-навчання надає здобувачам вищої освіти ОП змогу отримувати навчально-методичні матеріали відповідних навчальних курсів, а також брати участь у тестуваннях, виконанні завдань,  дистанційно організованих лекціях, консультаціях, відео-конференціях-та інших дистанційних заходах.

Вхід  до СИСТЕМИ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ  за посиланням  http://krnu.org/

Довідково-інформаційні матеріали щодо особливостей реєстрації та роботи у Віртуальному освітньому просторі КрНУ здобувачі вищої освіти ОП можуть ознайомитись на сторінці сайту кафедри за посиланням