Дуальна освіта

“Дуальна освіта –  можливість навчатися працюючи”

ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття вищої освіти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (Наказ ректора КрНУ від 31.08.2021 р. № 154-1)

АНКЕТА учасника конкурсного відбору на навчання за дуальною формою «Work and study» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

 

Інформаційні ресурси

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р. (2018). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80

Презентація “Методологічні підходи і організаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної системи професійної освіти: досвід країн Євросоюзу та перші реалізації в Україні”

Work & Study – освіта майбутнього. Делойт задає тренди. (2020). Вилучено із https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2020/work-and-study.html

Маркова О.В., Шматок Т.Г. (2020) Дуальна форма здобуття освіти –  можливість навчатися працюючи.; матеріали  конференцій МЦНД https://doi.org/10.36074/04.12.2020.v4.04

Дернова, М.Г. (2019). Реалізація дуальних форм навчання в Європейських університетах. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. (3), 39–45. DOI: http: doi.org10.30929/1995-0519.2019.3.39-45

Яковчук, О.Л. (2019). Функціонування моделей дуальної форми здобуття освіти як ефективний спосіб підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти України. Молодий вчений. Педагогічні науки. (4), 86–90. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-20

Дернова, М.Г. (2014). Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. (2), 138–143. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRNOD_2014_2_19

David, Gray. (2001). A Briefing on work-based learning. LTSN Generic Centre. Assessment Series. (11), 3-24. Retrieved from https: www.researchgate.net publication238620676_A_Briefing_on_Work-based_Learning