Навчальні плани

Навчальний план (2022) за освітньою програмою “Менеджмент” спеціальності 073 “Менеджмент ОС “Бакалавр”  (денна форма навчання)

Навчальний план (2022) за освітньою програмою “Менеджмент” спеціальності 073 “Менеджмент ОС “Бакалавр”  (заочна форма навчання)

Навчальний план (2021) за освітньою програмою “Менеджмент” спеціальності 073 “Менеджмент ОС “Бакалавр” (денна форма навчання) 

Навчальний план (2021) за освітньою програмою “Менеджмент” спеціальності 073 “Менеджмент ОС “Бакалавр” (заочна форма навчання) 

Навчальний план (2020) за освітньою програмою “Менеджмент” спеціальності 073 “Менеджмент ОС “Бакалавр” 

Навчальний план (2019) за освітньою програмою “Менеджмент” спеціальності 073 “Менеджмент ОС “Бакалавр” 

Зміни до навчального плану підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» ОПП Менеджмент 2019-го року МН-19-1, МН-19-1з – перенесення проведення комплексної практики з фаху з травня 2023 року на лютий 2023 року в зв’язку зі змінами графіку навчального процесу.