Варіативні дисципліни за освітніми програмами

Наказ “Про затвердження Алгоритму вибору дисциплін роздлу “Навчальні дисципліни за вибором студента” навчальних планів освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр” № 181-1 від 29 вересня 2021 р. Додаток_1,   Додаток_2,   Додаток_3,   Додаток_4

Алгоритм вибору дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів, заповнення індивідуального навчального плану студента (ІНПС)

Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів бакалавр, магістр – завантажити

Перелік дисциплін складової навчального плану “Дисципліни вільного вибору” освітнього ступеня бакалавра (спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Менеджмент), 2020 р. – переглянути

Перелік дисциплін складової навчального плану “Дисципліни вільного вибору” освітнього ступеня бакалавра (спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Менеджмент), 2019 р. – переглянути

Перелік дисциплін складової навчального плану “Дисципліни вільного вибору” освітнього ступеня бакалавра (спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Менеджмент), 2018 р. – переглянути

Перелік дисциплін складової навчального плану “Дисципліни вільного вибору” освітнього ступеня бакалавра (спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Менеджмент), 2017 р. – переглянути