Каталог вибіркових освітніх компонент

Про затвердження Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів бакалавр, магістр (від 28 червня 2022 р.)

Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу “Навчальні дисципліни за вибором студента” навчальних планів освітніх ступенів бакалавра, магістра (від 28 червня 2022 р. № 98-1)

Форма-ЗАЯВА від студента про включення в індивідуальний навчальний план навчальних дисциплін за вибором (Додаток до Положення від 28 червня 2022 р. (пункт 3.1, 3.2)

Навчальний план (2022) за освітньо-професійною програмою “Менеджмент організацій і адміністрування” спеціальності 073 “Менеджмент” ОС “Магістр”

Перелік вибіркових дисциплін для здобувачів спеціальності 073 Менеджмент 2022 року вступу за ОС магістр на 2022/2023 н.р. (денна і заочна форма навчання); 2023/2024 н.р. (денна і заочна форма навчання)

Навчальний план (2021) за освітньо-професійною програмою “Менеджмент організацій і адміністрування” спеціальності 073 “Менеджмент” ОС “Магістр” (денна форма навчання)

Перелік вибіркових дисциплін для здобувачів спеціальності 073 Менеджмжмент 2021 року вступу за ОС магістр на 2021/22022 н.р. (денна і заочна форма навчання); 2022/2023 н.р. (заочна форма навчання)