Ключові завдання освітньої програми

Визначальною метою ОП «Менеджмент» є підготовка відповідального, освіченого, висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, здатного до роботи в умовах розвитку ринку праці (регіонального, місцевого), необхідності практичної реалізації вмінь і навичок для безпосередньої реалізації функцій та професійних завдань менеджменту через інновації і досягнення науки і освіти.

Унікальністю ОП є її зорієнтованість на інноваційні підходи в організаційно-управлінську, інформаційно-аналітичну, науково-дослідницьку роботу організацій різних видів економічної діяльності в умовах функціональної розбудови відносин, сформованих на основі інтеграційної взаємодії в системі «влада (регіональний та місцевий рівень) – бізнес- середовище (суб’єкти господарювання різних форм власності) – громада (населення, громадські організації та об’єднання).

ОП враховує потребу вироблення людиноцентристського підходу в системі «влада – бізнес – громада», формуючи базові навички дієвого та соціально-орієнтованого використання методів менеджменту в діяльності підприємств та організацій різних форм власності. ОП сформована з урахуванням потреб та запитів регіональних підприємств, організацій та органів влади (потенційні роботодавці), що забезпечує динаміку розвитку ОП і враховує прикладні та інноваційні аспекти професійної діяльності випускника.