Критерії оцінювання знань студентів

Критерії оцінювання знань студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Переглянути

– Критерії оцінювання знань студентів за результатами виконання курсових робіт з навчальних дисциплін зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» – Переглянути

– Система нарахування рейтингових балів (форма контролю – залік(диференційований), максимальний показник 100 балів) (підготовка здобувачів зі спеціальності 073- «Менеджмент» освітньо-професійної програми “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Переглянути

– Критерії оцінювання рівня виконання та захисту кваліфікаційної роботи зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого(бакалаврського) рівня вищої освіти – Переглянути

– Критерії оцінювання знань студентів (усіх видів практик) підготовки здобувачів зі спеціальності 073 – «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Переглянути

– Критерії оцінювання знань студентів за результатами виконання контрольних робіт з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» – Переглянути

– Система нарахування рейтингових балів (форма контролю – іспит, максимальний показник  20 балів) (підготовка здобувачів зі спеціальності 073-«Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого(бакалаврського) рівня вищої освіти – Переглянути