Методичне забезпечення ОПП 2017-2019

Силабус навчальної дисципліни “Інформаційні системи та технології”

Програма навчальної дисципліни “Інформаційні системи та технології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні системи та технології”

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Інформаційні системи та технології”

Антотація навчальної дисципліни “Управління персоналом і економіка праці”

Силабус навчальної дисципліни “Управління персоналом і економіка праці”

Програма навчальної дисципліни “Управління персоналом і економіка праці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Управління персоналом і економіка праці”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Управління персоналом і економіка праці”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Управління персоналом і економіка праці”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Управління персоналом і економіка праці”

Силабус з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” 

Програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”

Робоча програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”

Силабус навчальної дисципліни “Економіка підприємства”

Програма навчальної дисципліни “Економіка підприємства”

Робоча програма навчальної дисципліни “Економіка підприємства”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Економіка підприємства”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства”

Силабус навчальної дисципліни “Мікроекономіка та макроекономіка”

Програма навчальної дисципліни “Мікроекономіка та макроекономіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Мікроекономіка та макроекономіка”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка та макроекономіка”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка та макроекономіка”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка та макроекономіка”

Силабус навчальної дисципліни “Фінанси”

Програма навчальної дисципліни “Фінанси”

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінанси”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Фінанси”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінанси”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінанси”

Силабус навчальної дисципліни «Бізнес-аналітика»

Програма навчальної дисципліни «Бізнес-аналітика»

Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-аналітика»

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Бізнес-аналітика»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бізнес-аналітика»

Силабус навчальної дисципліни “Бізнес-планування”

Програма навчальної дисципліни “Бізнес-планування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Бізнес-планування”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Бізнес-планування”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Бізнес-планування”

Анотація навчальної дисципліни “Електронна комерція”

Силабус навчальної дисципліни “Електронна комерція”

Програма навчальної дисципліни “Електронна комерція”

Робоча програма навчальної дисципліни “Електронна комерція”

Методичні вказівки щодо виконання практичних та контрольних робіт з навчальної дисципліни “Електронна комерція”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електронна комерція”

Силабус навчальної дисципліни “Інноваційний менеджмент”

Програма навчальної дисципліни “Інноваційний менеджмент”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інноваційний менеджмент”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Інноваційний менеджмент”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Інноваційний менеджмент”

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Інноваційний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Історія економічних вчень”

Програма навчальної дисципліни “Історія економічних вчень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Історія економічних вчень”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Історія економічних вчень”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія економічних вчень”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Історія економічних вчень”

Анотація навчальної дисципліни “Контролінг та управління результативністю діяльності організації”

Силабус навчальної дисципліни “Контролінг та управління результативністю діяльності організації”

Програма навчальної дисципліни “Контролінг та управління результативністю діяльності організації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Контролінг та управління результативністю діяльності організації”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Контролінг та управління результативністю діяльності організації”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Контролінг та управління результативністю діяльності організації”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Контролінг та управління результативністю діяльності організації”

Анотація навчальної дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень”

Силабус навчальної дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень”

Програма навчальної дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень”

Анотація навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини”

Силабус навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини”

Програма навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини”

Робоча програма навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини”

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини”

Силабус навчальної дисципліни “Основи підприємницької діяльності”

Програма навчальної дисципліни “Основи підприємницької діяльності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи підприємницької діяльності”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Основи підприємницької діяльності”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи підприємницької діяльності”

Силабус навчальної дисципліни “Операційний менеджмент”

Програма навчальної дисципліни “Операційний менеджмент”

Робоча програма навчальної дисципліни “Операційний менеджмент”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Операційний менеджмент”

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Операційний менеджмент”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Операційний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Організація виробництва”

Програма навчальної дисципліни “Організація виробництва”

Робоча програма навчальної дисципліни “Організація виробництва”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Організація виробництва”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація виробництва”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Організація виробництва”

Анотація навчальної дисципліни “Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг”

Силабус навчальної дисципліни “Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг”

Програма навчальної дисципліни “Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг”

Робоча програма навчальної дисципліни “Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг”

Анотація навчальної дисципліни “Управління установами невиробничої сфери”

Програма навчальної дисципліни “Управління установами невиробничої сфери”

Робоча програма навчальної дисципліни “Управління установами невиробничої сфери”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Управління установами невиробничої сфери”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Управління установами невиробничої сфери”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Управління установами невиробничої сфери”

Силабус з навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності, цивільний захист”

Силабус з навчальної дисципліни “Інвестиційний менеджмент”

Програма навчальної дисципліни “Інвестиційний менеджмент”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інвестиційний менеджмент”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Інвестиційний менеджмент”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Інвестиційний менеджмент”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Інвестиційний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Стратегічне управління”

Програма навчальної дисципліни “Стратегічне управління”

Робоча програма навчальної дисципліни “Стратегічне управління”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Стратегічне управління”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічне управління”

Силабус навчальної дисципліни “Управлінські технології професійної діяльності менеджера”

Силабус навчальної дисципліни “Інформаційні системи менеджменту та безпека сучасного бізнесу”

Силабус “Статистика та методи соціально-економічного прогнозування”

Силабус навчальної дисципліни “Управління підприємством на міжнародних ринках”

Силабус навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень”

Програма навчальної дисципліни “Управління підприємством на міжнародних ринках”

Робоча програма навчальної дисципліни “Управління підприємством на міжнародних ринках”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Управління підприємством на міжнародних ринках”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Управління підприємством на міжнародних ринках”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Управління підприємством на міжнародних ринках”

Анотація навчальної дисципліни “Технології коучингу в мотиваційному менеджменті”

Силабус навчальної дисципліни “Технології коучингу в мотиваційному менеджменті”

Програма навчальної дисципліни “Технології коучингу в мотиваційному менеджменті”

Робоча програма навчальної дисципліни “Технології коучингу в мотиваційному менеджменті”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Технології коучингу в мотиваційному менеджменті”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Технології коучингу в мотиваційному менеджменті”

Силабус навчальної дисципліни “Управління експортно-імпортними операціями”

Програма навчальної дисципліни “Управління експортно-імпортними операціями”

Робоча програма навчальної дисципліни “Управління експортно-імпортними операціями”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Управління експортно-імпортними операціями”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Управління експортно-імпортними операціями”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Управління експортно-імпортними операціями”

Програма навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)”

Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)”

Анотація навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)”

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)”

Анотація навчальної дисципліни “Контролінг”

Програма навчальної дисципліни “Контролінг”

Робоча програма навчальної дисципліни “Контролінг”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Контролінг”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Контролінг”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Контролінг”

Анотація навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”

Програма навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”

Робоча програма навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”

Анотація навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)”

Програма навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)”

Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)”

Анотація навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Теорія організацій)”

Програма навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Теорія організацій)”

Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Теорія організацій)”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Теорія організацій)”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Теорія організацій)”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Теорія організацій)”

Анотація навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)”

Програма навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)”

Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)”

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)”

Анотація навчальної дисципліни “Антикризове управління”

Програма навчальної дисципліни “Антикризове управління”

Робоча програма навчальної дисципліни “Антикризове управління”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Антикризове управління”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Антикризове управління”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Антикризове управління”

Анотація навчальної дисципліни “Управління якістю”

Програма навчальної дисципліни “Управління якістю”

Робоча програма навчальної дисципліни “Управління якістю”

Анотація навчальної дисципліни “Основи інвестиційного менеджменту”

Програма навчальної дисципліни “Основи інвестиційного менеджменту”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи інвестиційного менеджменту”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Основи інвестиційного менеджменту”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи інвестиційного менеджменту”

Анотація навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)”

Програма навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)”

Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)”

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)”

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)”

Репозитарій

http://document.kdu.edu.ua/

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=073

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=000