МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Одним із інструментів модернізації та підвищення конкурентоспроможності освітніх програм і наукових досліджень університету в умовах глобалізації є інтернаціоналізація – послідовний розвиток міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки. Міжнародне співробітництво сприяє інтеграції університету до світового освітнього простору, реформуванню діяльності університету і охоплює як освітній процес, так організацію наукових досліджень, трансферт технологій, сприяє інноваційному розвитку, гармонізації вітчизняної системи вищої освіти з європейською, підвищенню якості підготовки компетентних фахівців, створенню умов для посилення мобільності, розширенню автономії підрозділів університету.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського підтримує широкі різносторонні зв’язки з численними науковими, навчальними, виробничими закладами інших країн. У рамках міжнародного співробітництва передбачено організацію і проведення наукових конференцій, обмін викладачами і студентами, співпрацю у науковій та навчальній діяльності, підготовку іноземних студентів, аспірантів, а також участь у міжнародних програмах.

Розвиток міжнародних зв`язків, науково-технічне співробітництво університету із зарубіжними країнами – один із пріоритетних напрямків діяльності в умовах приєднання України до Болонського процесу, входження вищої освіти України в Європейський освітній простір. Із цією метою було створено центр, який опікується координацією міжнародної діяльності університету та його інтеграцією до світової університетської системи. Функціями центру є: інформаційно-довідкове забезпечення студентів, викладачів, науковців щодо іноземних партнерів, міжнародних донорських організацій, фондів, грантів, стипендій; пошук можливостей для продовження навчання за кордоном, проходження виробничої практики, підвищення кваліфікації, наукового стажування, участі у міжнародних конференціях, семінарах, тощо.

Важливо також відзначити активну міжнародну діяльність викладачів кафедри менеджменту протягом останніх років.

Так, із березня 2016 року в м. Київ організований Центр розвитку – перший етап Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (далі – Програма), для участі в якій у 2016/17 роках відібрали 12 університетів, серед яких і Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Програма є результатом партнерства Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Британської Ради в Україні, Фундації лідерства вищої освіти (Сполучене Королівство) та реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України. Команда нашого університету у складі М.В. Загірняка, А.Б. Почтовюка, А.Г. Маркевича, Д.М. Загірняка, І.В. Ховрак, С.А. Сергієнка, І.С. Ануріної підготувала проект під назвою «Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої освіти», який і був відібраний конкурсною комісією для реалізації в рамках Програми. 25–26 жовтня 2016 року та професор А.Б. Почтовюк, доценти Д.М. Загірняк, І.В. Ховрак прийняли участь у Future Leaders Programme: Module 3 в межах реалізації Програми розвитку лідерства у вищій освіті України. Значну увагу було приділено чинникам, які сприяють чи перешкоджають культурі особистого і колективного добробуту на роботі. Стюарт Хант здійснив перегляд концепції навчальної організації і приклад з університету Центрального Ланкаширу. Модуль завершився врученням сертифікатів учасникам.

Так , 2019 року проф. Почтовюк А.Б. у складі команди прийняв участь у Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України у секції Секція «Лідерство в університетській спільноті».

У 2017 році депутат міської ради, декан факультету економіки та управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, професор Почтовюк А. Б. у складі делегації Кременчука відвідав литовське місто Алітус. Під час спілкування представники нашого міста домовилися про подальші кроки, спрямовані на встановлення побратимських зв`язків між двома містами – Кременчуком і Алітусом. Проф. Почтовюк А.Б. зустрівся з мером міста Алітус паном Вітаутасом Грігаравічюсом, виступив з презентацією нашого університету, а також обговорив програму довгострокового співробітництва між КрНУ і Університетом прикладних наук Алітаус Kolegija з його представниками – деканом Факультету підприємництва та інженерії Сігітасом Нарушявічюсом і директором Центру міжнародний зв`язків Розалією Радлінскайте. За результатами переговорів досягнуто домовленості про наукову та академічну співпрацю.

Перспективними напрямами міжнародного співробітництва є: забезпечення обміну передовим досвідом через науковий та студентський обмін: робота із інституціями Європейського Союзу для участі в проектах у галузі вищої освіти; участь у міжнародних організаціях та наукових і освітянських асоціаціях, спрямована на академічний, студентський, культурний та науковий обмін; залучення іноземних громадян до навчання в КрНУ імені Михайла Остроградського. У вересні 2016 р. від фонду імені Катерини Ковшевич, президента доктора Христини Дурбак, отримала стипендію студентка факультету економіки і управління Телятник Тетяна. У 2019 та 2020 роках цю стипендію вибороли студентки групи МН-18-1 Пряникова Юлія та Пряникова Анна. У 2016-2017 роках два магістранта зі спеціальності менеджмент за програмами обміну вступили на магістерські програми закордонних вузів. А саме: Шульга І.І. – Школа міжнародного навчання у Ланьчжоуському університеті шляхів сполучення (КНР); Рубан В.В. – за спеціальністю «Управління персоналом» у Північно-Західному педагогічному університеті (м. Ланьчжоу, провінція Ганьсу, КНР).

У 2016-2017 року відбулися закордонні поїздки студентів на виробничу практику та стажування з фаху. Зокрема, у 2016 р. студенти Середа Ю.В., Кіянова А.І. працювали у Zhejiang jinhua performance arts media (КНР); у 2017 р. зі спеціальності менеджмент магістранти Чередник А.С. – адміністратор готеля «Megan» (м. Генуя, Італія), Пасько М.В. – помічник менеджера Qatar Airways (Катар); магістр зі спеціальності публічне управління та адміністрування Ольшанський В.О. – адміністратор Technicolor Polska Sp. z o.o: Private Company Information (м. Варшава, Польща).

За угодою про співпрацю з Університетом Матея Бела (Республіка Словаччина), в рамках програми академічної мобільності, студентка 3 курсу зі спеціальності «Менеджмент» Бражнікова Т.М. з лютого по червень 2018 року пройшла стажування за програмою «Еразмус +». Ця угода відкриває шлях до широкого співробітництва, зокрема: обмін навчальними та науковими програмами; взаємний обмін викладачами і студентами для удосконалення викладацької діяльності; обмін досвідом науково-виробничої діяльності; проведення спільних досліджень в сферах, що викликають взаємну зацікавленість, співробітництво за обраними науково-дослідними проектами; загальна підготовка й опублікування монографій, навчальних посібників і науково-методичних робіт; обмін навчальними матеріалами і спеціальною літературою; організація і проведення спільних наукових і методичних конкурсів, виставок, конференцій та інших науково-методичних і культурних заходів; обмін інформацією про значні міжнародні конференції та симпозіуми; спільна участь у міжнародних програмах; опублікування статей і тез студентів та викладачів у збірниках і журналах. У рамках реалізації програм академічної мобільності «Еразмус+» підписано три міжінституціональні угоди між КрНУ і такими ВНЗ країн- учасниць ЄС: Університет Любляни (Словенія); Університет Матея Бела в м. Банська Бистриця (Словаччина); Вроцлавський університет економіки (Польща).

Викладачі кафедри також приймають активну участь у Програма академічних обмінів Еразмус +. Так, професор Почтовюк А.Б. у період 10.04.2018 – 16.04.2018рр. за програмою відвідав Vysoka skola evropskych a regionalnich studii (České Budějovice, Чехія); доцент Буряк Є.В. за програмою академічних обмінів Еразмус + за період 12.03.2019 – 16.03.2019 рр. відвідав Vysoka skola evropskych a regionalnich studii (České Budějovice, Чехія).

Активно проводяться міжнародні стажування:
1) проф. Почтовюк А.Б. пройшов стажування у Vysoka skola technicka a ekonomicka (České Budějovice, Чехія), сертифікат про стажування, «Management and marketing», продовж 01.10.2017-31.03.2018 рр. (4 кредити ECTS /120 годин);
2) проф. Почтовюк А.Б. пройшов стажування у Vysoka skola technicka a ekonomicka (České Budějovice, Чехія), сертифікат про стажування, «Global Projects Communication in Business, Technology and Society», 19.09.2018-18.03.2019 (4 кредити ECTS /120 годин);
3) доц. Буряк Є.В. пройшов стажування у Vysoka skola technicka a ekonomicka (České Budějovice, Чехія), сертифікат про стажування, «Socio-economic aspects of regional and European projects», 19.09.2018-18.03.2019 (4 кредити ECTS /120 годин);
4) доц. Сухомлин Л.В. пройшла стажування у Vysoka skola technicka a ekonomicka (České Budějovice, Чехія), сертифікат про стажування, «Logisticky management», 19.09.2018-18.03.2019 (4 кредити ECTS /120 годин);
5) асистент Бачкір І.Г. пройшла стажування у Vysoka skola technicka a ekonomicka (České Budějovice, Чехія), сертифікат про стажування, «Managerial Economics», 19.09.2018-18.03.2019 (4 кредити ECTS /120 годин).

Перспективними напрямами міжнародного співробітництва є: забезпечення обміну передовим досвідом через науковий та студентський обмін: робота із інституціями Європейського Союзу для участі в проектах у галузі вищої освіти (наприклад, РП7 – Сьома рамочна програма Европейського союзу, програма TEMPUS); участь у міжнародних організаціях та наукових і освітянських асоціаціях, спрямована на академічний, студентський, культурний та науковий обмін; залучення іноземних громадян до навчання в КрНУ імені Михайла Остроградського.

В Україні сьогодні існує потреба в фахівцях та науковцях, які володіють не лише базовими теоретичними знаннями, а й отримали певний міжнародний практичний досвід. Саме тому розвиток міжнародної діяльності є невід’ємною складовою нашого університету.