Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

УВАГА ! Подовжено до 15 травня 2021 р. термін подання робіт на ІІ-й тур Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт (визначається за поштовим штемпелем), які надсилаються до КрНУ на адресу: 39600, Україна, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кафедра менеджменту (ауд. 5306) з поміткою «На Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ КРНУ ЗАПРОШУЄ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  073  «МЕНЕДЖМЕНТ» у 2021 р.

Згідно з листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 25.02.2020 № 22.1 / 10-2427 на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) у 2020/2021 навчальному році буде проходити Міжнародний конкурс студентських наукових робіт – переглянути

Співорганізаторами Конкурсу є закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ про Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 073 “Менеджмент” у 2020-2021 навч.році.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Менеджмент” проводиться за двома тематичними напрямками:
– менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності);
– менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
 

 

———————————————————————————–

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ”

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими спеціальностями проводиться з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

Метою конкурсу зі спеціальності 073 “Менеджмент” є стимулювання участі творчої молоді у вирішенні актуальних управлінських проблем, забезпечення сталого розвитку економіки, впровадження конкретних пропозицій у сферу бізнес-адміністрування, виявлення нових дослідників-науковців.

Уперше в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України пройшов Міжнародний конкурс студентських наукових робіт (https://imzo.gov.ua/2017/06/08/upershe-v-ukrajini-projshov-mizhnarodnyj-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit/). Другого червня 2017 р. на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського вперше відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1507

23 травня 2018 р. на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична конференція Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент» http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1673

30 травня 2019 р. на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти  пройшов фінальний етап Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт у формі підсумкової науково-практичної скайп-конференції зі спеціальності 073 «Менеджмент» http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1849

28 травня 2020 р. згідно з листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 25.02.2020 № 22.1 / 10-531 на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулося засідання галузевої конкурсної комісії Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент». Підсумки Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 073 “Менеджмент”  http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=2006

 

——————————————————————————————-

Кафедра менеджменту КрНУ запрошує взяти участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2019-2020 н.р.

До 17.05.2020 р. продовжено подання та реєстрацію студентських наукових робіт для участі у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за окремими спеціальностями, який проводиться на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 25.02.2020 № 22.1 / 10-531).

Згідно Листа підтримки Державної наукової установи «Інститут Модернізації змісту освіти» №22.1/10-531 від 25.02.2020 р. «Щодо проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт» http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/doc/letter_MONU_konkurs.pdf на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у травні-червні 2020 року буде проходити Міжнародний конкурс студентських наукових робіт. 

Конкурс проводиться у два тури: І тур Конкурсу проходить з метою відбору кращих наукових робіт для участі в ІІ турі Конкурсу, які надсилаються до КрНУ на адресу: 39600, Україна, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кафедра менеджменту (ауд. 5306) 
(тел./факс: +38-0536-75-81-86) до 10 травня поточного року з поміткою
«На Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»».

У Конкурсі можуть брати участь до трьох наукових робіт за кожною
секцією від одного ЗВО. Пріоритетності роботам надає участь у конкурсі студентів із іноземних закладів вищої освіти. Обов’язковою є реєстрація наукових робіт на сайті КрНУ у вкладці «Реєстрація» (http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/kont.php?sp=073).

Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Положення про Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/doc/pologennya_konkurs_2020.pdf)

Більш детальна інформація за посиланням: http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/index.php