НАУКОВІ ЗАХОДИ

МІЖНАРОДНІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА УЧАСТЮ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

2016-2022 р.р.

Памятка організаторам конференцій / укл. к.ю.н., доц., нач. НДЧ В.В.Латишева, фахівець НДЧ Ю.С.Бобровник. Кременчук : КрНУ, НДЧ, 2021. – переглянути

 1. XІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання управління трансформаційними процесами в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» (м. Кременчук, 27-28 жовтня 2022 р.)      Програма_конференції         Матеріали_конференції
 2. VI Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування” (м. Черкаси, 25 травня 2022 р.) Збірник тез доповідей
 3. ХХIX Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”
  (м. Кременчук, 28-29 квітня 2022 р.)     Звіт_секції     Матеріали_конференції
 4. Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» (м. Кременчук, 13-14 жовтня.2021 р.)  Відкриття-конф.   Засідання-секції _Фото1 _Фото2    Програма-конференції    Матеріали-конференції 
 5. V, VI, VII, VIII, IX Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» (м. Кременчук) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
 6. Міжнародна наукова конференція «IEEE 20th International Conference on Modern Electrical and Energy System» (September 21-24, 2021, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine)  Conference_Program_MEES_2021
 7. ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» до 100-річчя Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, 16–17 вересня 2021 р.)  Програма- конференції    Матеріали-конференції
 8. ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» 100-річчю Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського присвячується (м. Кременчук, 26-27 квітня 2021 р.)  Програма-конференції     Матеріали-конференції
 9. ХХІІІ-XXVІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (м. Кременчук) 201620172018;  2019 (Звіт- проведення);  2020 
 10. Міжнародна наукова конференція «Vybrané aspekty regionálního rozvoje» (České Budějovice, České republice, 2021)
 11. V Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування” (м. Черкаси,
  29 квітня 2021 р.) Збірник тез доповідей
 12. Scientific Collection «InterConf», 2(32): Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century», October 16-18, 2020. Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020.
 13. Міжнародна наукова конференція «IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems» (certificates Pochtovyuk AndriiSakun Lesya) (Kremenchuk, 2020).
 14. Міжнародна наукова конференція «Sustainable Development XI: Europe 2030 – Ambitions, Visions and Reality» (České Budějovice, České republice, 2020).
 15. Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених “Інфоромаційні технології та фінансова система: сучасний стан, ефективність, перспективи” (Київ, 2020).
 16. XV Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика (Харків, 2019).
 17. Міжнародна наукова конференція «IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems» (Kremenchuk, Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine 2019).
 18. Міжнародна наукова конференція «The Innovative Economic Symposium 2019» (České Budějovice, České republice, 2019).
 19. II International Scientific Conference «Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment»: Proceedings of the Conference , May 24th, 2019. Le Mans, France: Baltija Publishing.
 20. Міжнародна наукова конференція «Democracy, Economic Development and Security – European Union at the Crossroads» (České Budějovice, Czech Republic, 2019).
 21. Міжнародний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності» (м.  Кременчук, 2017201820192020 рр.)
 22. ХVІІ, ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» (м. Кременчук) 2017,  2018
 23. International scientific-practical conference «The global competitive environment: development of modern social and economic systems» (section 5. Business Economics and Corporate Management: Integration of business structures), 21 April 2017 р. – Chisinau, 2017.
 24. International scientific conference «THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY» (Section: Contemporary mathematical methods, models and information technology in the economy), 19 May 2017. Portugal: NOVA School of Business and Economics (Lisbon)
 25. Міжнародна наукова конференція «Sustainable development IX – Europe of freedom, Security and Law» (м. Чеське Будейовіце (Чехія), 2018 р.)
 26. Proceedings of International Scientific Conference «ANTI-CRISIS MANAGEMENT: STATE, REGION, ENTERPRISE», November 17th, 2017 (Section: Problems of management and marketing in the new conditions of management. Part II. Le Mans, France: Baltija.
 27. Proceedings of the IEEE International Conference “Modern Electrical and Energy System” (MEES 2017), November 15-17, 2017. Kremenchuk, Ukraine, 2017.
 28. Міжнародна наукова конференція «Sustainable development – Europe in time of reforms» (м. Чеське Будейовіце (Чехія), 2017 р.)
 29. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни» (м. Запоріжжя, 2017 р.)
 30. SHS Web of Conferences. 2017. Issue 39, p. 01019 (China).
 31. International Scientific-Practical Conference «Economic Development Strategy in Terms of European Integration»: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing.
 32. Міжнародна наукова конференція «Vybrané ekonomické problémy regionu střední a východní  Evropy» (м. Чеське Будейовіце (Чехія), 2016 р.)
 33. IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 2016 р.)