Неформальна, інформальна, дуальна освіта

Позиційний документ Громадської Спілки «Національна молодіжна рада України» з питання «Визнання неформальної освіти» (2018 р) –  “Неформальна освіта в сучасному суспільстві відіграє надзвичайно важливу роль, як в контексті розвитку молоді, так і розвитку соціуму загалом… найбільш ефективним інструментом у процесі розвитку неформальної освіти, є залучення до цього процесу представників громадянського суспільства та представників молодіжних громадських організацій на рівні партнерства… Згідно з визначенням Ради Європи, неформальна освіта означає планові, структуровані програми та процеси особистої та соціальної освіти для молоді, призначені для покращення різноманітних навичок і компетенцій, за винятком формальної навчальної програми… Згідно цього визначення неформальна освіта має бути добровільною, доступною кожному, мати цілісний і орієнтований на навчання процес, засновуватись на досвіді та потребах учасників навчання, а також доповнювати формальне навчання…”

Порядок визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського ( переглянути ) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Закону України «Про освіту». Порядок регламентує алгоритм визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти здобувачами усіх рівнів вищої освіти, а також науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу.

Онлайн-платформа неформальної освіти в Україні Місія: навчайся впродовж життя 

http://learnlifelong.net/platform – Інтернет-ресурс, створений для налагодження комунікації між бажаючими навчатися та освітніми інституціями. Пропонує послуги для суб‘єктів неформальної освіти: українців, які бажають отримувати нові знання та навички (з 14 років) та провайдерів освітніх програм, які реалізують освітню діяльність в Україні. 

Restless learners change the world. Explore top courses

http://edX.org/  –  платформа, яка пропонує якісні безкоштовні навчальні курси від кращих світових університетів (більше 90 глобальних партнерів). Заснована Гарвардським університетом і Массачусетським технологічним інститутом у 2012 році. Безкоштовні курси з інформатики, мови, інженерії, психології, електроніки, біології, маркетингу.

http://academicearth.org/ – сайт, створений у 2009 році з метою забезпечення доступу до світового класу освіти. Пропонує безкоштовні курси від онлайн-коледжів кращих університетів світу. Пропонує сотні курсів з бухгалтерії, бізнесу, освіти, менеджменту, маркетингу, психології. Також репрезентує дослідницькі гранти та навчальні стипендії на конкурсній основі.

Future Learn (комфортабельне навчання) – Інтернет-ресурс безкоштовної освіти від провідних університетів і культурних установ світу. Створений Відкритим університетом та має більше 40 років досвіду дистанційного навчання та онлайн-освіти. Перші курси були запущені у 2013 році. На сьогодні більше 5 мільйонів користувачів приєдналися до ресурсу. Об‘єднує 117 партнерів з усього світу та пропонує найкращі дисципліни британських університетів.

Неформальна освіта викладачів кафедри менеджменту

Участь у благодійному підвищенні науково-педагогічної кваліфікації на тему: “Комунікації під час війни” викладачів кафедри менеджменту д.е.н., проф. Буряка Є.В. (сертифікат); к.т.н., доц. Сухомлин Л.В. (сертифікат) , к.е.н., доц. Сакун Л.М. Модератор заходу – професор кафедри менеджменту ім. І. А. Маркіної Полтавського державного аграрного університету Микола Зось-Кіор. Спікери – постійно комунікуючі практики, громадські активісти, волонтери, військові (онлайн, 02 серпня 2022 р.).

Участь професора кафедри менеджменту Почтовюка Андрія Борисовича в комітетських слуханнях Верховної Ради України «Професійне навчання публічних службовців: європейський досвід та перспективи для України»переглянути

Дотримання карантинних обмежень у сучасних умовах пандемії (проф. Буряк Є.В.) – сертифікат (1 година)

Кадрові ризики для керівника (проф. Буряк Є.В.) – сертифікат (1 година)

Юридичні підказки керівнику (проф. Буряк Є.В.) – сертифікат (1 година)

Підготовка до ПМГ-2021. Як упровадити систему управління якістю в спеціалізованому медзакладі (проф. Буряк Є.В.) – сертифікат (1 година)

Дуальна освіта

“Дуальна освіта –  можливість навчатися працюючи”

ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття вищої освіти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (Наказ ректора КрНУ від 31.08.2021 р. № 154-1)

АНКЕТА учасника конкурсного відбору на навчання за дуальною формою «Work and study» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Інформаційні ресурси

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р. (2018). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80

Презентація “Методологічні підходи і організаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної системи професійної освіти: досвід країн Євросоюзу та перші реалізації в Україні”

Work & Study – освіта майбутнього. Делойт задає тренди. (2020). Вилучено із https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2020/work-and-study.html

Маркова О.В., Шматок Т.Г. (2020) Дуальна форма здобуття освіти –  можливість навчатися працюючи.; матеріали  конференцій МЦНД https://doi.org/10.36074/04.12.2020.v4.04

Дернова, М.Г. (2019). Реалізація дуальних форм навчання в Європейських університетах. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. (3), 39–45. DOI: http: doi.org10.30929/1995-0519.2019.3.39-45

Яковчук, О.Л. (2019). Функціонування моделей дуальної форми здобуття освіти як ефективний спосіб підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти України. Молодий вчений. Педагогічні науки. (4), 86–90. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-20

Дернова, М.Г. (2014). Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. (2), 138–143. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRNOD_2014_2_19

David, Gray. (2001). A Briefing on work-based learning. LTSN Generic Centre. Assessment Series. (11), 3-24. Retrieved from https: www.researchgate.net publication238620676_A_Briefing_on_Work-based_Learning