Обов'язкові освітні компоненти

2020

Цикл дисциплін загальної підготовки

Філософія

Правове регулювання суспільних відносин в Україні

Українознавство

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вища математика

Ділова українська мова та академічне письмо

Інформаційні системи та технології

Цикл дисциплін професійної підготовки

Історія економічних вчень

Основи підприємницької діяльності

Комунікаційні технології

Економіка суб’єктів господарювання

Управління розвитком регіону

Ринкові дослідження

Мікроекономіка та макроекономіка

Маркетинг

Менеджмент

Фінанси

Економічна аналітика

HR-менеджмент

Соціальна політика та формування здорового способу життя

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Бухгалтерський облік, управлінська та фінансова звітність

Організація та планування діяльності підприємств

Організація наукових досліджень та наукова етика

Психологія управління та лідерство

Інтеграційні процеси та соціальна консолідація суспільства

Інноваційний менеджмент