Освітній ступінь бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Шифр та назва cпеціальності
073 “Менеджмент”
Інтегральна компетентність: здатність розв`язувати складні задачі та проблеми у сфері управління або у процессі навчання, що передбачає проведення досліждень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2018 р.)
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019 р.)
Концепція освітньої діяльності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 073 Менеджмент (2019 р.)
Освітня кваліфікація: Бакалавр з менеджменту

Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”
Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2017 р.)
Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019 р.)
Концепція освітньої діяльност другого (магістерського) рівня вищої освіти і
Освітня кваліфікація: Магістр з менеджменту

Освітня програма “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2017 р.)
Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019 р.)
Концепція освітньої діяльності другого (магістерського) рівня вищої освіти
Освітня кваліфікація: Магістр з менеджменту

Освітній ступінь
Бакалавр, магістр

Вид діяльності випускника
Обґрунтування прийняття управлінських рішень, розробка ділової стратегії, контролінг, економічна діагностика, мотивація, забезпечення управлінських рішень, організація підприємництва


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти “Управління інноваційною діяльністю” (2019 р.)
Концепція освітньої діяльності другого (магістерського) рівня вищої освіти “Управління інноваційною діяльністю” (2019 р.)