Підвищення кваліфікації викладачів

Наказ МОН «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників» № 1504 від 24.12.2020 

Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації Кременчуцького національного університету імені Михайла остроградського

Основними видами підвищення кваліфікації викладачів кафедри менеджменту є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування (навчання на робочому місці після або одночасно з теоретичною підготовкою для набуття практичних навичок), а також інші (додаткові) види підвищення кваліфікації. Викладачі кафедри менеджменту проходили підвищення кваліфікації та стажування за напрямками професійної діяльності з отриманням сертифікатів  та довідок.

22 грудня 2022 р. доцент кафедри менеджменту, к.т.н. Сухомлин Л.В. в рамках підвищення кваліфікації взяла участь у вебінарі “Лідерство під час війни”, м. Полтава (6 годин / 0,2 кредити ECTS) – сертифікат про підвищення кваліфікації

14 травня 2021 р. професор кафедри менеджменту, д.е.н. Буряк Євген Вікторович узяв участь в онлайн-грі про сталий розвиток “Sustainable Development Goals”, яку проводить Глобальний договір ООН в Україні для представників вищих навчальних закладів. – детальніше

З 11.05.2021 р. по теперішній час викладачі кафедри менеджменту є Асоційованими членами Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (проф. Хоменко М.М., проф. Почтовюк А.Б., проф. Буряк Є.В., доц. Вєдєніна Ю.Ю., доц. Дорожкіна Г.М., доц. Сакун Л.М., доц. Семеніхіна В.В., доц. Сухомлин Л.В., ст.викл. Мажаренко К.П., ст.викл. Різніченко Л.В.) – свідоцтва від Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

06.05.2021 р. викладачі кафедри менеджменту професор Буряк Є.В. та доцент Вєдєніна Ю.Ю. у рамках підвищення кваліфікації учасники лекції Andrey Nekrasov – міжнародного коучера, засновника та співвласника Coaching UP – International University of Coaching Development  на тему  “Міжнародний коучинг. Основи стандартів і потенціал професії” – Certificate_Ievgen_BuriakCertificate_Viedienina_Yulia (0,1 кредит ECTS)

Викладач кафедри менеджменту д.е.н, проф. Буряк Є.В. пройшов підвищення кваліфікації за освітньою програмою вебінару «Візуалізація дидактичних елементів як сучасна стратегія навчання». За результатами навчання набув професійно-педагогічні  та інформаційно-цифрові компетентності (здатність орієнтуватися в інформаційному просторі (опрацювання інтернет-ресурсів)) (4 години / 0,1 кредит ЄКТС) –  сертифікат № 21/1764 від 11.02.2021 р., м. Полтава)

У грудні 2020 р. викладачі кафедри менеджменту проф. Почтовюк А.Б., проф. Буряк Є.В., доц. Вєдєніна Ю.Ю., доц. Сакун Л.М., ст.викл. Різніченко Л.В. пройшли педагогічне стажування в Департаменті освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  – Програма підвищення кваліфікації (стажування) викладачів кафедри менеджменту  ‑ сертифікати від 20.11.2020 р. (54 год /1,8 кредити ECTS)

У період 24-27.11.2020 р. викладачі кафедри менеджменту (проф. Почтовюк А.Б., проф. Хоменко М.М., проф. Буряк Є.В., доц. Вєдєніна Ю.Ю., доц. Дорожкіна Г.М., доц. Сакун Л.М.,  доц. Сухомлин Л.В., ст. викл. Семеніхіна В.В., ст.викл. Мажаренко К.П., ст.викл. Різніченко Л.В.) прийняли участь у практичних тренінгах на тему: «Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління» на базі Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах (Польща) – сертифікати учасників

Протягом 02.2019-12.11.2020 рр. викладачі кафедри менеджменту в рамках наукового стажування та самоосвіти (інформальна освіта)  (сертифікати учасників )

 • пройшли курси “Академічна доброчесність в університеті”, онлайн. Організатор – Центр забезпеення якості освіти Національного університету “Києво-Могилянська академія” : проф. Хоменко М.М. (сертифікат від 11.11.2020 р.), проф. Почтовюк А.Б. (сертифікат від 04.11.2020 р.); проф. Буряк Є.В. (сертифікат від 31.10.2020 р.);  доц. Вєдєніна Ю.Ю. (сертифікат від 09.11.2020 р.); доц. Дорожкіна Г.М. (сертифікат від 03.11.2020 р.); доц. Сакун Л.М. (сертифікат від 31.10.2020 р.); доц. Сухомлин Л.В. (сертифікат від 12.11.2020 р.); ст.викл. Мажаренко К.П. (сертифікат від 10.11.2020 р.); ст.викл. Різніченко Л.В. (сертифікат від 11.11.2020 р.) обсягом 01 год / 0,03 кредити ECTS;
 • успішно закінчили курс “Як створити стартап”, наданий платформою масових відкритих онлайн курсів Prometeus : доц. Вєдєніна Ю.Ю. (сертифікат від 14.11.2020 р.);  проф. Буряк Є.В. (сертифікат від 30.11.2020 р.); доц. Дорожкіна Г.М. (сертифікат від 29.11.2020 р.); доц. Сакун Л.М. (сертифікат від 26.11.2020 р.); ст.викл. Семеніхіна В.В. (сертифікат від 31.10.2020 р.);  ст.викл. Різніченко Л.В. (сертифікат від 30.11.2020 р.);
 • проф. Буряк Є.В. брав участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії “Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science”, що був проведений компанією “наукові публікації – Publ.Science”, сертифікат від 04.12.2020 р. (8 годин / 0,27 кредити ECTS);
 • проф. Буряк Є.В. з 20.11 по 21.11.2020 р. прийняв участь  у Всеукраїнській науковій онлайн конференції “Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека” (диплом від 21.11.2020 р.);
 • доц. Вєдєніна Ю.Ю. успішно закінчила курс “Вступ до Теорії обмежень та Процеси мислення як потужний підхід до управління бізнесом”, наданий викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи, засновницею Apple Consulting Юлією Плієвою через платформу масових відкритих онлайн курсів Prometeus (27.11.2020 р.);
 • доц. Вєдєніна Ю.Ю. повністю пройшла курс “Стартуй стартап” та успішно здала фінальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності (електронний сертифікат від 13.11.2020 р.);
 • доц. Вєдєніна Ю.Ю. успішно пройшла курс навчання “Коучінг професійної комунікації” (сертифікат);
 • ст. викладач Семеніхіна В.В. закінчила курси вивчення польської мови (рівень А1) на базі Університету “Люблінська Політехніка” (Польща) (сертифікат від 01-15.08.2019 р.).

05.10-05.11.2020 р. викладачі кафедри: проф. Хоменко М.М., проф. Почтовюк А.Б., проф. Буряк Є.В., доц. Вєдєніна Ю.Ю., доц. Дорожкіна Г.М., доц. Сакун Л.М., доц. Сухомлин Л.В., ст.викл. Мажаренко К.П., ст. викл. Семеніхіна В.В., ст.викл. Різніченко Л.В. пройшли стажування за напрямом професійної підготовки  у Виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області на тему «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України»  (108 год / 3,6 кредити ECTS)

Продовж 02 листопада по 02 грудня 2020 р. викладачі кафедри менеджменту повінстю виконали індивідуальний план і програму стажування  у ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»  із отриманням довідок підариємства: 

 • проф. Почтовюк А.Б. за напрямом професійної підготовки “Застосування управлінських технологій HR-менеджменту з метою формування лідерськиз якостей керівників та професійного розвитку персоналу” (90 год / 3,0 кредити ECTS);
 • проф. Хоменко М.М. за напрямом професійної підготовки “Застосування інструментів менеджменту при формуванні стратегічного плану та контролю за його виконанням (90 год / 3,0 кредити ECTS);
 • доц. Вєдєніна Ю.Ю. за напрямом професійної підготовки “Застосування управлінських технологій мотиваційного менеджменту з метою підвищення результативності діяльності ПрАТ “Кредмаш” (90 год / 3,0 кредити ECTS);
 • доц. Дорожкіна Г.М. за напрямом професійної підготовки “Застосування сучасних методичних підходів до організаційного проектування та ефективного планування виробничих систем підприємства в умовах ринкового середовища” (90 год / 3,0 кредити ECTS);
 • доц. Сакун Л.М. за напрямом професійної підготовки “Формування інвестиційного потенціалу ПрАТ “Кредмаш” в умовах стратегічних змін та забезпечення якості продукції при виході на міжнорадні ринки” (90 год / 3,0 кредити ECTS);
 • доц. Сухомлин Л.В. за напрямом професійної підготовки “Прийняття інформаційно-логістичних управлінських рішень ПрАТ “Кредмаш” при структуруванні проблем виробничо-господарської діяльності” (90 год / 3,0 кредити ECTS).

Продовж 08-22 вересня 2020 р. викладачі кафедри менеджменту: проф. Почтовюк А.Б., доц. Буряк Є.В., доц. Вєдєніна Ю.Ю., доц. Дорожкіна Г.М., доц. Сакун Л.М., ст.викл. Мажаренко К.П., ст. викл. Семеніхіна В.В., ст.викл. Різніченко Л.В. пройшли стажування у Комунальному підприємстві «КТУ імені Л.Я. Левітана» за напрямом професійної підготовки “Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології” (56 год / 1,7 кредити ECTS) – довідки Комунального підприємства «КТУ імені Л. Я. Левітана» від 23.09.2020 р.

05-06 серпня 2020 р. викладачі кафедри менеджменту: проф. Хоменко М.М., проф. Почтовюк А.Б., доц. Буряк Є.В., доц. Вєдєніна Ю.Ю., доц. Дорожкіна Г.М., доц. Сакун Л.М., доц. Сухомлин Л.В. прийняли участь у експортному форумі «Кременчук текстильний -2020» на тему «Експорт-2020 в умовах сучасних викликів для міжнародної торгівлі: стратегія, технології, якість, конкурентоспроможність, результативність» – сертифікати (30 год / 1,0 кредит ECTS)

English School of Tomorrow, took and completed the course  “English File Upper – Intermediate (B2) – сертифікати проф. Почтовюка А.Б., доц. Буряка Є.В. про володіння англійською мовою (рівень В2) від 08.2019 р.  

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри менеджменту: проф. Хоменко М.М. (108 год./ 3,6 кредити ECTS), доц. Буряк Є.В. (108 год./ 3,6 кредити ECTS), доц. Вєдєніна Ю.Ю. (108 год./ 3,6 кредити ECTS), доц. Дорожкіна Г.М. (108 год./ 3,6 кредити ECTS), доц. Сакун Л.М. (108 год./ 3,6 кредити ECTS), доц. Сухомлин Л.В. (108 год./ 3,6 кредити ECTS), ст. викл. Семеніхіна В.В. (108 год./ 3,6 кредити ECTS), ст.викл. Різніченко Л.В. (108 год./ 3,6 кредити ECTS), ст.викл. Мажаренко К.П.(30 год./ 1,0 кредит ECTS) у Центрі підвищення кваліфікації та професійної адаптації Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за програмою “Удосконалення організації та змісту навчання зі спеціальності “Менеджмент” –  свідоцтва про підвищення кваліфікації від 02.2018 р.