Підвищення кваліфікації викладачів

Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації

Наказ МОН «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників» № 1504 від 24.12.2020 

Основними видами підвищення кваліфікації викладачів кафедри менеджменту є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування (тобто навчання на робочому місці після або одночасно з теоретичною підготовкою для оволодіння практичними навичками), а також інші (додаткові) види підвищення кваліфікації, такі як: участь у програмах академічної мобільності; наукове стажування; самоосвіта (інформальна освіта); здобуття наукового ступеня (доктора філософії/доктора наук). – сертифікати

Асоційоване членство викладачів кафедри менеджменту в Українській асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти  

14 травня 2021 року професор кафедри менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, д.е.н. Буряк Євген Вікторович узяв участь в онлайн-грі про сталий розвиток “Sustainable Development Goals”, яку проводить Глобальний договір ООН в Україні для представників вищих навчальних закладів – детальніше

Викладачі кафедри менеджменту професор Буряк Є.В. та доцент Вєдєніна Ю.Ю. у рамках підвищення кваліфікації прослухали лекцію Andrey Nekrasov – міжнародного коучера, засновника та співвласника Coaching UP – International University of Coaching Development  на тему  “Міжнародний коучинг. Основи стандартів і потенціал професії” (0,1 кредити ЄКТС) (06.05.2021 р.) – Certificate_Ievgen_BuriakCertificate_Viedienina_Yulia

Підвищення кваліфікації д.е.н, доцента кафедри менеджменту Буряка Є.В. за освітньою програмою вебінару «Візуалізація дидактичних елементів як сучасна стратегія навчання» у результаті якої набуті професійно-педагогічні компетентності та інформаційно- цифрові – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі (опрацювання інтернет-ресурсів) (2021 р.) – сертифікат

English School of Tomorrow, took and completed the course “English File Upper – Intermediate (B2) 

Проходження практичних тренінгів Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах (Польща) на тему: «Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління» викладачами кафіедри менеджменту – сертифікати

Програма підвищення кваліфікації (стажування) викладачів кафедри менеджменту у Департаменті освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради   Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради –  педагогічне стажування викладачів кафедри менеджменту  ‑ переглянути

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри менеджменту у Центрі підвищення кваліфікації та професійної адаптації Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

Викладачі кафедри менеджменту проходили підвищення кваліфікації та стажування за напрямками професійної діяльності з різноманітних тем з отриманням сертифікатів  та довідок: