Підвищення кваліфікації викладачів

Наказ МОН «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників» № 1504 від 24.12.2020 – переглянути

Основними видами підвищення кваліфікації викладачів кафедри менеджменту є:

навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування (тобто навчання на робочому місці після або одночасно з теоретичною підготовкою для оволодіння практичними навичками), а також інші (додаткові) види підвищення кваліфікації, такі як: участь у програмах академічної мобільності; наукове стажування; самоосвіта (інформальна освіта); здобуття наукового ступеня (доктора філософії/доктора наук). – сертифікати

 

Викладачі кафедри менеджменту професор Буряк Євген Вікторович та доцент Вєдєніна Юлія Юріївна у рамках підвищення кваліфікації прослухали лекцію Andrey Nekrasov – міжнародного коучера, засновника та співвласника Coaching UP – International University of Coaching Development  на тему  “Міжнародний коучинг. Основи стандартів і потенціал професії” (0,1 кредити ЄКТС) (06.05.2021 р.) – Certificate_Ievgen_Buriak  Certificate_Viedienina_Yulia

Підвищення кваліфікації д.е.н, доцента кафедри менеджменту Буряка Є.В. за освітньою програмою вебінару «Візуалізація дидактичних елементів як сучасна стратегія навчання» у результаті якої набуті професійно-педагогічні компетентності та інформаційно- цифрові – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі (опрацювання інтернет-ресурсів) (2021 р.) – сертифікат

English School of Tomorrow, took and completed the course “English File Upper – Intermediate (B2) – переглянути

Сертифікати про проходження практичних тренінгів Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах (Польща) на тему: «Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління» викладачами кафіедри менеджменту – переглянути

Програма підвищення кваліфікації (стажування) викладачів кафедри менеджменту у Департаменті освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради – переглянути  Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради –  педагогічне стажування викладачів кафедри менеджменту  ‑ переглянути

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри менеджменту у Центрі підвищення кваліфікації та професійної адаптації Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – переглянути

Викладачі кафедри менеджменту протягом 2020 року проходили підвищення кваліфікації та стажування за напрямками професійної діяльності з різноманітних тем з отриманням сертифікатів  та довідок:

  • «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України» – Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області; – переглянути
  • «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології» – Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л. Я. Левітана»; – переглянути
  • «Експорт-2020 в умовах сучасних викликів для міжнародної торгівлі: стратегія, технології, якість, конкурентоспроможність, результативність» – Експортний форум «Кременчук текстильний -2020»; – переглянути
  • ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» за напрямками професійної підготовки – переглянути