Плани виховної роботи

Виховна робота на кафедрі менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського є невід’ємною складовою ефективного навчального процесу. Система виховної роботи на кафедрі представляє собою співпрацю професорського-викладацького складу, деканату, кураторів академічних груп та студентського самоврядування й спрямована на формування гармонійно розвиненої людини, високоосвіченої, соціально-активної та національно свідомої, наділеної громадською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними та патріотичними почуттями, здатної до суспільного вибору, саморозвитку та самореалізації.

Відповідно до закону України “Про вищу освіту”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про запобігання корупції” ,  наказом ректора КрНУ  № 59-1 від 01.04.2021 р. затвержено “Положення про куратора академічної групи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (нова редакція)”

На початку кожного навчального року викладачами кафедри затверджується новий план виховної роботи на навчальний рік згідно нормативного документу «Концепція виховної роботи в КрНУ» , в якому визначається зміст напрямів і форм виховного процесу: національно-патріотичне виховання; інтелектуально-духовне виховання; морально-етичне виховання; політичне виховання; правове виховання; трудове виховання; екологічне виховання; естетичне виховання; фізичне виховання.

Виховний процес кураторами академічних груп кафедри менеджменту організовується через індивідуальні, групові та масові заходи.

План виховної роботи кафедри менеджменту на 2022/2023 н.р.

План виховної роботи кафедри менеджменту на 2021/2022 н.р.

План виховної роботи кафедри менеджменту на 2020/2021 н.р.

План виховної роботи факультету економіки і управління КрНУ на 2019/2020 н.р. 

План виховної роботи кафедри менеджменту на 2019/2020 н.р.