Нормативна документація

Наказ “Про затвердження Положення про проведення практики студентів” (№298-1 від 19.11.2018 р.), “Положення про проведення пактики студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” 

Закон України Про вищу освіту. Стаття 64. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – “Менеджмент” першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти (2019 р) 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – “Менеджмент” першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти (2019 р) 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – “Менеджмент” за освітніми програмами “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” другого (магістерського) ступеня вищої осівти (2017 р) 

Зразок звіту з технологічної практики студента(ки) 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності “Менеджмент” ОП “Менеджмент” 

Зразок звіту з економіко-організаційної практики студента(ки) 3 курсу першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності “Менеджмент” ОП “Менеджмент”зразок

Зразок звіту з комплексної практики з фаху студента(ки) 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності “Менеджмент” ОП “Менеджмент” 

Щоденник практики (форма)

Захист звітів із практик здобувачами вищої освіти ОП “Менеджмент”