Положення про практику

Наказ “Про затвердження Положення про проведення практики студентів” (№298-1 від 19.11.2018 р.), “Положення про проведення пактики студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” – переглянути

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – “Менеджмент” освітнього ступеня “бакалавр” (2019 р) –  переглянути

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – “Менеджмент” освітнього ступеня “бакалавр” (2019 р) – переглянути

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – “Менеджмент” за освітніми програмами “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” освітнього ступеня “магістр” (2017 р) – переглянути

Звіт з технологічної практики студента(ки) 1 курсу освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності “Менеджмент” ОП “Менеджмент” – зразок

Звіт з економіко-організаційної практики студента(ки) 3 курсу освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності “Менеджмент” ОП “Менеджмент” – зразок

Звіт з комплексної практики з фаху студента(ки) 4 курсу освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності “Менеджмент” ОП “Менеджмент” – зразок

Щоденник практики (форма)