Правила прийому

1 липня 2021 р. розпочалась реєстрація електронних кабінетів вступників. Всі бажаючі вступити на навчання для отримання вищої освіти можуть звернутися до консультаційного центру нашого університету з метою створення електронного кабінету, завантаження необхідних документів та внесення заяв в електронній формі      http://www.kdu.edu.ua/new/detail_a.php?id=521

Національне агентство із забезпечення якості вищої освітиUKRAINE CRISIS media center2021 р. Вибір ЗВО. На що орієнтуватись під час вступної кампанії (запис трансляції)

Умови прийому на навчання у 2021 році

Правила прийому у 2021 році

Додаток № 1 до правил прийому у 2021 році

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на базі ПЗСО

Додаток № 2 до правил прийому у 2021 році

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток № 3 до правил прийому у 2021 році

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем магістра

Додаток № 4 до правил прийому у 2021 році

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток № 5 до правил прийому у 2021 році

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ПЗСО

Додаток № 6 до правил прийому у 2021 році

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Додаток № 7 до правил прийому у 2021 році

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Таблиця відповідності середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста

Таблиця відповідності середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 12-бальної шкали

Додаток № 7 до правил прийому у 2020 році

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

Додаток № 8 до правил прийому у 2021 році
Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення

Додаток № 9 до правил прийому у 2021 році
Регламент проведення творчого конкурсу при вступі на навчання за спеціальністю
022 – Дизайн, спеціалізації: «Графічний дизайн та реклама», «Дизайн середовища»

Додаток № 10 до правил прийому у 2021 році
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури

Додаток № 11 до правил прийому у 2021 році
Правила прийому на навчання вступників з тимчасово окупованих територій України у 2021 році

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВСТУПНИКУ  – переглянути