Гаранти, проєктна група, група забезпечення

2021 рік 

Склад проєктної групи спеціальності: 073 – Менеджмент (ОПП, ОНП Менеджмент):

 1. Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., проф.;
 2. Хоменко Микола Макарович, д.е.н., проф.;
 3. Маслак Ольга ІванІвна, д.е.н., проф.;
 4. Труніна Ірина Михайлівна, д.е.н., проф.;
 5. Сакун Леся Миколаївна, к.е.н., доц.

Склад групи забезпечення спеціальності: 073 – Менеджмент (ОПП, ОНП Менеджмент):

 1. Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., проф.;
 2. Хоменко Микола Макарович, д.е.н., проф.;
 3. Маслак Ольга ІванІвна, д.е.н., проф.;
 4. Труніна Ірина Михайлівна, д.е.н., проф.;
 5. Буряк Євген Вікторович, д.е.н., доц.;
 6. Загірняк Денис Михайлович, д.е.н., проф.;
 7. Вєдєніна Юлія Юріївна, к.е.н., доц.;
 8. Гришко Наталя Євгеніївна, к.е.н., доцент;
 9. Пирогов Дмитро Леонідович, к.т.н., доц.;
 10. Пряхіна Катерина Андріївна, к.е.н., доц.;
 11. Сакун Леся Миколаївна, к.е.н., доц.

Склад науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту, які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, відповідну освітній програмі, (три особи), які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у КрНУ освіти за основним місцем роботи, забезпечують

ОПП «Менеджмент»,  спеціальність 073 – «Менеджмент» (перший (бакалаврський) рівень) :

 1. Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., проф.* (Показники 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18) **
 2. Буряк Євген Вікторович, д.е.н., доц.* (Показники 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18) **
 3. Сакун Леся Миколаївна, к.е.н., доц.* (Показники 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18) **

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. №365) надаємо інформацію про склад науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту, які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, відповідну освітній програмі, (три особи), які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у КрНУ освіти за основним місцем роботи, забезпечують

 ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»,  спеціальність 073 – «Менеджмент» (другий (магістерський) рівень) :

 1. Хоменко Микола Макарович, д.е.н., проф. * (Показники 1, 2, 3,  4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18) **
 2. Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., проф.* (Показники 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18) **
 3. Буряк Євген Вікторович, д.е.н., доц.* (Показники 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18) **

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. №365) надаємо інформацію про склад науково-педагогічних працівників кафедри економіки, які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, відповідну освітній програмі, (три особи), які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у КрНУ освіти за основним місцем роботи, забезпечують

ОПП Управління інноваційною діяльністю, спеціальність 073 Менеджмент (другий (магістерський) рівень):

 1. Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., професор.
 2. Гришко Наталя Євгеніївна, к.е.н., доцент.
 3. Пирогов Дмитро Леонідович, к.т.н., доцент

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. №365) надаємо інформацію про склад науково-педагогічних працівників кафедри БАМТ, які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, відповідну освітній програмі, (три особи), які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у КрНУ освіти за основним місцем роботи, забезпечують

ОНП Менеджмент, спеціальність 073 Менеджмент (третій (освітньо-науковий) рівень):

 1. Труніна Ірина Михайлівна, д.е.н., професор.
 2. Загірняк Денис Михайлович, д.е.н., професор.
 3. Пряхіна Катерина Андріївна, к.е.н., доцент.

*Додаток 1 Відомості про наявність науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію

**Додаток 2 Інформація про досягнення у професійній діяльності (згідно п.38 ЛУ) науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну ОП «Менеджмент»(перший (бакалаврський) рівень), ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» (другий (магістерський) рівень) в межах спеціальності 073 «Менеджмент» освітню та/або професійну кваліфікацію

2020 рік 

Спеціальність: 073 – Менеджмент (ОПП, ОНП Менеджмент) (за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями):

Гаранти ОП:

 1. Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., проф. – перший (бакалаврський) рівень;
 2. Хоменко Микола Макарович, д.е.н., проф. – другий (магістерський) рівень ОПП Менеджмент;
 3. Труніна Ірина Михайлівна, д.е.н., проф. – третій (освітньо-науковий) рівень.

Всі освітні програми відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) (7 та більше пунктів).

Склад проєктної групи спеціальності: 073 – Менеджмент (ОПП, ОНП Менеджмент):

 1. Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., проф.;
 2. Хоменко Микола Макарович, д.е.н., проф.;
 3. Маслак Ольга ІванІвна, д.е.н., проф.;
 4. Пирогов Дмитро Леонідович, к.т.н, доц.;
 5. Сакун Леся Миколаївна, к.е.н., доц.

Склад проєктної групи відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) (3 доктори наук).

Склад групи забезпечення спеціальності: 073 – Менеджмент (ОПП, ОНП Менеджмент):

 1. Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., проф.;
 2. Хоменко Микола Макарович, д.е.н., проф.;
 3. Труніна Ірина Михайлівна, д.е.н., проф.;
 4. Буряк Євген Вікторович, д.е.н., доц.;
 5. Вєдєніна Юлія Юріївна, к.е.н., доц.;
 6. Воробйова Лариса Дмитрівна, к.т.н., доц.;
 7. Дорожкіна Ганна Миколаївна, к.е.н., доц.;
 8. Пирогов Дмитро Леонідович, к.т.н., доц.;
 9. Сакун Леся Миколаївна, к.е.н., доц.;
 10. Семеніхіна Вікторія Вікторівна, ст. викл.;
 11. Іщенко Світлана Вікторівна, ст. викл.

Відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої освіти, яка утворена у складі кафедри менеджменту, з підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Відомості про якісний склад групи забезпечення освітньої програми спеціальності 073 Менеджмент ОП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ОП «Менеджмент організацій і адміністрування», ОП «Управління інноваційною діяльністю» другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового) рівня

Інформація про види і результати професійної діяльності (згідно п. 30 ЛУ) членів групи забезпечення спеціальності 073 Менеджмент ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»

Всі НПП відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) (7 та більше пунктів) (83% мають науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною спеціальністю; або академічну та/або професійну кваліфікацію, що підтверджується 7 пунктами ЛУ; 36% – доктори наук).