Гаранти, проєктна група, група забезпечення

ГАРАНТИ, ПРОЄКТНА ГРУПА ТА ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 2020 рік 

Спеціальність: 073 – Менеджмент (ОПП, ОНП Менеджмент) (за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями):

Гаранти ОП:

 1. Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., проф. – перший (бакалаврський) рівень;
 2. Хоменко Микола Макарович, д.е.н., проф. – другий (магістерський) рівень ОПП Менеджмент;
 3. Труніна Ірина Михайлівна, д.е.н., проф. – третій (освітньо-науковий) рівень.

Всі освітні програми відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) (7 та більше пунктів).

Склад проєктної групи спеціальності: 073 – Менеджмент (ОПП, ОНП Менеджмент):

 1. Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., проф.;
 2. Хоменко Микола Макарович, д.е.н., проф.;
 3. Труніна Ірина Михайлівна, д.е.н., проф.;
 4. Пирогов Дмитро Леонідович, к.т.н., доц.;
 5. Сакун Леся Миколаївна, к.е.н., доц.

Склад проєктної групи відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) (3 доктори наук).

Склад групи забезпечення спеціальності: 073 – Менеджмент (ОПП, ОНП Менеджмент):

 1. Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., проф.;
 2. Хоменко Микола Макарович, д.е.н., проф.;
 3. Труніна Ірина Михайлівна, д.е.н., проф.;
 4. Буряк Євген Вікторович, д.е.н., доц.;
 5. Вєдєніна Юлія Юріївна, к.е.н., доц.;
 6. Воробйова Лариса Дмитрівна, к.т.н., доц.;
 7. Дорожкіна Ганна Миколаївна, к.е.н., доц.;
 8. Пирогов Дмитро Леонідович, к.т.н., доц.;
 9. Сакун Леся Миколаївна, к.е.н., доц.;
 10. Семеніхіна Вікторія Вікторівна, ст. викл.;
 11. Іщенко Світлана Вікторівна, ст. викл.

Відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої освіти, яка утворена у складі кафедри менеджменту, з підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Відомості про якісний склад групи забезпечення освітньої програми спеціальності 073 Менеджмент ОП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ОП «Менеджмент організацій і адміністрування», ОП «Управління інноваційною діяльністю» другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового) рівня

Інформація про види і результати професійної діяльності (згідно п. 30 ЛУ) членів групи забезпечення спеціальності 073 Менеджмент ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»

Всі НПП відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) (7 та більше пунктів) (83% мають науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною спеціальністю; або академічну та/або професійну кваліфікацію, що підтверджується 7 пунктами ЛУ; 36% – доктори наук).