Наукові здобутки

Наукові публікації у періодичних виданнях,

які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1. Буряк Євген Вікторович Scopus ORCID Publons Google Scholar
2. Вєдєніна Юлія Юріївна Scopus ORCID Publons Google Scholar
3. Почтовюк Андрій Борисович Scopus ORCID Publons Google Scholar
4. Різніченко Людмила Василівна Scopus ORCID Publons Google Scholar
5. Сакун Леся Миколаївна Scopus ORCID Publons Google Scholar
6. Семеніхіна Вікторія Вікторівна Scopus ORCID Publons Google Scholar
7. Сухомлин Лариса Вадимівна Scopus ORCID Publons Google Scholar
8. Хоменко Микола Макарович Scopus ORCID Publons Google Scholar

Загальний список наукових публікацій

1. Почтовюк Андрій Борисович
2. Хоменко Микола Макарович
3. Буряк Євген Вікторович
4. Вєдєніна Юлія Юріївна
5. Різніченко Людмила Василівна
6. Сакун Леся Миколаївна
7. Семеніхіна Вікторія Вікторівна
8. Сухомлин Лариса Вадимівна
   
   

Охоронні документи на інтелектуальну власність

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107720

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106731

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106741

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106742

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106743

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106984

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106985

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106986

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106987

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106988

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106989

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113704