Реалізація особливих освітніх потреб

КрНУ створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами згідно з:

  1. Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ(п. 9.2) ;
  2. Вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності для осіб з особливими освітніми потребами у КрНУ  для їх повноцінної соціалізації.

Діє   Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КрНУ  (http://www.kdu.edu.ua/Documents/spec_potreb.pdf).

У КрНУ впроваджуються заходи щодо забезпечення доступності до приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: безперешкодне пересування на візку на території університету (висота бордюрів пішохідних шляхів становіть менше 4 см); доступний заїзд до приміщень КрНУ: відсутність порогів, обладнання навчальних корпусів пандусами; означення місцезнаходження (піктограми), біля навчальних корпусів, спортивного комплексу «Політехнік», стоянок. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місті, доступному для візуального сприйняття.

Висновок щодо доступності для маломобільних груп населення до учбових та допоміжних приміщень нежитлової будівлі учбового корпусу № 1 КрНУ

Звіт про проведення технічного обстеження нежитлової будівлі учбового корпусу № 1 КрНУ на предмет доступності до учбових та допоміжних приміщень для маломобільних груп населення