Спеціальності

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Професія менеджера полягає в забезпеченні максимально ефективного управління організацією в економічній, виробничій та соціальній сферах. Сучасний менеджер повинен знати основи права в сфері регулювання комерційної і підприємницької діяльності; стратегію ведення бізнесу та ринкову економіку; специфіку роботи з персоналом; технології і правила ведення маркетингових досліджень, рекламних кампаній; основи оподаткування, документообігу, діловодства, адміністрування; принципи складання бізнес-планів, комерційних і юридичних угод; етику ділового спілкування, положення охорони праці; основи логістики і державної сертифікації.
Спеціальність “Менеджмент” орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах бізнесу, розробляти та реалізувати ефективні підходи до управління підприємствами, забезпечувати їх ринкову адаптивність та конкурентоспроможність.
Студенти опановують практичними уміннями стратегічного аналізу підприємств, дослідження потенціалу їх розвитку, вибору та впровадження раціональних форм організації виробництва, оптимізації фінансово-господарської діяльності, розроблення антикризових програм і програм управління змінами, впровадження ефективних інструментів мотивації та оплати праці на підприємстві, організаційного проектування, бізнес-планування, побудови моделей конкурентної поведінки, формування систем екологічного менеджменту та фінансово-економічної безпеки підприємства.
Отримані компетенції дозволяють випускникам працювати керівниками різних рівнів управління підприємствами державної та приватної форм власності, фахівцями адміністративних, виробничих, економічних, фінансових, кадрових та інших підрозділів підприємств, консультантами з розвитку підприємств, управління змінами.

БАКАЛАВР

Підготовка бакалаврів здійснюється на базі повної загальної середньої освіти
Спеціалізації підготовки:
«Менеджмент»
«Менеджмент» (Управління персоналом)
«Менеджмент» (Бізнес-адміністрування)
«Менеджмент» (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
Форми та термін навчання
• денна форма навчання – 3 роки 10 місяців (4 н.р.)
• заочна форма навчання – 3 роки 10 місяців (4 н.р.)
Кваліфікація – Бакалавр менеджменту

МАГІСТР

Підготовка магістрів здійснюється на базі базової вищої освіти (ОС бакалавр) або повної вищої освіти (ОС магістр, ОКР спеціаліст) з будь-якої спеціальності
Освітні програми підготовки
«Менеджмент організацій і адміністрування»

Форми та термін навчання
• денна форма навчання – 1 рік 4 місяці
• заочна форма навчання – 1 рік 4 місяці
Кваліфікація – Магістр менеджменту

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ – переглянути