Міжнародна мобільність

Розвиток міжнародних зв’язків, науково-технічне співробітництво університету із зарубіжними країнами – один із пріоритетних напрямків діяльності в умовах приєднання України до Болонського процесу, входження вищої освіти України в Європейський освітній простір.

Із цією метою було створено Центр ( Центр міжнародної діяльності ), який опікується координацією міжнародної діяльності університету та його інтеграцією до світової університетської системи.

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf, визначає можливості реалізації видів і форм академічної мобільності, механізмів реалізації та джерел фінансування академічної мобільності, визначає особливості та порядок реалізації віртуальної академічної мобільності, права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників КрНУ при реалізації академічної мобільності, права та обов’язки аспірантів та докторантів при реалізації академічної мобільності за кордоном, права та обов’язки здобувачів вищої освіти (студентів Університету) при реалізації академічної мобільності.

Визначеним напрямом для кафедри менеджменту є участь у багатьох спільних освітніх проектах та розвиток міжнародної діяльності. За
таких обставин новітні освітні стратегії сприятимуть позитивним змінам та вдосконаленню навчального процесу здобувачів вищої освіти ОП. Учасниками освітнього процесу спеціальності “Менеджмент” досліджуюється міжнародний діалог України та країн Європейського Союзу, широко розповсюджуються результати аналізу накопиченого досвіду під час участі за кордоном у наукових семінарах, тренінгах, конференціях, проведення лекцій задля активізації міжнародної діяльності. Це робить можливим не тільки отримання доступу до сучасних технологій та методик у навчальній сфері для підвищення своєї конкурентоспроможності, але й надає можливість бути членами світового науково-освітнього товариства.

Міжнародна академічна мобільність кафедри менеджменту  

In the 2022-2023 academic year, teachers of the Department of Management and students from the specialty 073 “Management” participated in the virtual academic mobility programme (online digital literacy courses ) within the framework of Erasmus+ Capacity Building for Higher Education project «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)» : Module «Online Collaboration» (60 hours/ 2 ECTS); Module «Advanced Spreadsheets» (60 hours/ 2 ECTS)

associate professors of the Department of Management

students from specialty 073 “Management”

 

From 4 of July 2022 to 8 of July 2022 Participation MAKSYM KOVALENKO (Student of the 4th year of the specialty 073 “Management”) ON INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL FINANCE FOR THE FUTURE (for a total of 30 hours / 1 ECTS credit) Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Language: English (Form: on-line)

 

 

Міжнародна академічна мобільність 2016-2020 рр., зокрема :

 • 2020 р. – в рамках Тижня міжнародної академічної мобільності персоналу Erasmus+ (Abertay University Erasmus+ Staff Mobility Week), організованого відділом зовнішніх та корпоративних відносин університету Абертей, делегація КрНУ  відвідала університет Абертей (Сполучене Королівство, м. Данді);
 • у 2019 році в рамках міжнародного співробітництва у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського перебувала делегація із Вищої школи Європейських і регіональних студій в особі професора Любомира Пана, який виступив з доповіддю на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», спілкувався із викладачами та студентами кафедри менеджменту та факультету економіки і управління;
 • у 2019 році завдяки програмі академічної мобільності Erasmus+ в КрНУ перебувала делегація з Вільнюської Колегії/Університету прикладних наук (VIKO) м. Вільнюс (Литва) за програмою якої проведена зустріч із деканом факультету економіки і управління, проведені лекції для студентів кафедри менеджменту;
 • 2019 р. – в рамках міжнародного співробітництва у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулась зустріч із делегацією із Вищої школи Європейських і регіональних студій в особі професора Любомира Пана;
 • 12-13 квітня 2019 р. міжнародна наукова конференція «Sustainable Development IX. – Europe of Freedom, Security and Law», проведена Коледжем європейських та регіональних досліджень у м. Чеське-Будейовіце – Сертифікат підтвердження про активну участь професору, доктору економічних наук Андрію Почтовюку;
 • 19.09.2018-18.03.2019 – стажування Vysoká škola technická a ekonomická (České Budějovice, Чехія) – Počtovjuk Andrij,   Buriak JevgenSukhomlyn Larysa, Bachkir Iryna;
 • 10.04.2019-16.04.2019 р. в рамках програми 2018-2019 н.р. декан факультету економіки і управління професор, д.е.н. Почтовюк А.Б. прийняв участь в академічній мобільності в рамках програми Еразмус+, яка проходила на базі Вищої школи європейських і регіональних досліджень (м. Чеське Будейовіце, Чехія). Проведено ділові зустрічі, а також участь у міжнародній конференції та проводенні лекцій англійською мовою;
 • у 2018 р відбулась реалізація чергової міжнародної програми кредитної академічної мобільності Еразмус+ у КрНУ, учасниками якої цього разу став лектор Бізнес-школи Абертейського університету (британського університету в Шотландії, м Данді) д-р Бібек Бхатта та викладачі і студенти КрНУ кафедри менеджменту, кафедри обліку, аналізу та аудиту, кафедри економіки, кафедри фінансів та кредиту, кафедри маркетингу та туризму, а також випускники університету;
 • 2018 р. – участь студентів факультету економіки і управління, зокрема у програмі академічної мобільності для студентів Erasmus+ у Словаччині;
 • 2017 р. – в рамках міжнародного співробітництва зустріч у КрНУ із делегацією із Вищої школи Європейських і регіональних студій та університету Ополе (Польща) та участь у лекціях для студентів та викладачів факультету економіки і управління;
 • 2017 р. – проходження викладачем кафедри менеджменту Семеніхіною Вікторією Вікторовною інтенсивного курсу польської мови на базі технічного університету «Люблінська Політехніка» (Польща);
 • 2017 р. – участь в академічній мобільності в рамках програми Erasmus+ (Вроцлавський економічний університет, м. Вроцлав, Польща);
 • 2017 р. – ознайомлення з досвідом забезпечення якості освіти у британських вищих навчальних закладах (Університет Абертей (Сполучене Королівство);
 • 2016 р. – участь у семінарах та тренінгах в рамках Програми розвитку лідерства у вищій освіті України, яка реалізовується Британською Радою України, Фондом лідерів вищої освіти (Велика Британія), Інститутом вищої освіти та Національною академією педагогічних наук України;
 • 2016 р. – стажування та участь у заходах з науково-дослідної діяльності в Інституті технології та бізнесу в рамках діючої угоди про співпрацю (м. Чеське Будейовіце, Чеська Республіка).

Віртуальна мобільність викладачів та студентів кафедри менеджменту

26 листопада 2020 р. у рамках науково-дидактичного співробітництва Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (ВШУОП) провела відкриту онлайн лекцію польською та англійскою мовами на тему: «Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління» в якій прийняли активну участь викладачі та студенти кафедри менеджменту. Лекція проходила в рамках реалізації програми віртуальної академічної мобільності для студентів та викладачів факультету економіки і управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – детальніше

Проходження викладачами кафедри менеджменту практичних тренінгів Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах (Польща) на тему: «Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління» – переглянути сертифікати

Проходження здобувачами вищої освіти кафедри менеджменту практичних тренінгів Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах (Польща) на тему: «Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління» – переглянути сертифікати 1 _ переглянути сертифікати 2