Міжнародна мобільність

Розвиток міжнародних зв’язків, науково-технічне співробітництво університету із зарубіжними країнами – один із пріоритетних напрямків діяльності в умовах приєднання України до Болонського процесу, входження вищої освіти України в Європейський освітній простір.

Із цією метою було створено Центр ( Центр міжнародної діяльності ), який опікується координацією міжнародної діяльності університету та його інтеграцією до світової університетської системи.

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf, визначає можливості реалізації видів і форм академічної мобільності, механізмів реалізації та джерел фінансування академічної мобільності, визначає особливості та порядок реалізації віртуальної академічної мобільності, права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників КрНУ при реалізації академічної мобільності, права та обов’язки аспірантів та докторантів при реалізації академічної мобільності за кордоном, права та обов’язки здобувачів вищої освіти (студентів Університету) при реалізації академічної мобільності.

Визначеним напрямом для кафедри менеджменту є участь у багатьох спільних освітніх проектах та розвиток міжнародної діяльності. За
таких обставин новітні освітні стратегії сприятимуть позитивним змінам та вдосконаленню навчального процесу здобувачів вищої освіти ОП. Учасниками освітнього процесу спеціальності “Менеджмент” досліджуюється міжнародний діалог України та країн Європейського Союзу, широко розповсюджуються результати аналізу накопиченого досвіду під час участі за кордоном у наукових семінарах, тренінгах, конференціях, проведення лекцій задля активізації міжнародної діяльності. Це робить можливим не тільки отримання доступу до сучасних технологій та методик у навчальній сфері для підвищення своєї конкурентоспроможності, але й надає можливість бути членами світового науково-освітнього товариства.

Міжнародна академічна мобільність кафедри менеджменту  факультету економіки і управління

Стажування та участь у заходах з науково-дослідної діяльності в Інституті технології та бізнесу в рамках діючої угоди про співпрацю (м. Чеське Будейовіце, Чеська Республіка) (2016 р.); участь у семінарах та тренінгах в рамках Програми розвитку лідерства у вищій освіті України, яка реалізовується Британською Радою України, Фондом лідерів вищої освіти (Велика Британія), Інститутом вищої освіти та Національною академією педагогічних наук України (2016 р.); ознайомлення з досвідом забезпечення якості освіти у британських вищих навчальних закладах (Університет Абертей (Сполучене Королівство) (2017 р.); участь в академічній мобільності в рамках програми Erasmus+ (Вроцлавський економічний університет, м. Вроцлав, Польща) (2017 р.); проходження викладачем кафкдри менеджменту Семеніхіною В.В. інтенсивного курсу польської мови на базі технічного університету «Люблінська Політехніка» (Польща) (2017 р.); в рамках міжнародного співробітництва зустріч у КрНУ із делегацією із Вищої школи Європейських і регіональних студій та університету Ополе (Польща) та участь у лекціях для студентів та викладачів факультету економіки і управління (2017 р.); участь студентів факультету економіки і управління, зокрема у програмі академічної мобільності для студентів Erasmus+ у Словаччині (2018 р.); у 2018 р відбулась реалізація чергової міжнародної програми кредитної академічної мобільності Еразмус+ у КрНУ, учасниками якої цього разу став лектор Бізнес-школи Абертейського університету (британського університету в Шотландії, м Данді) д-р Бібек Бхатта та викладачі, студенти кафедри менеджменту, кафедри обліку, аналізу та аудиту, кафедри економіки, кафедри фінансів та кредиту, кафедр маркетингу та туризму та випускники університету; під головуванням декана факультету економіки і управління професора, д.е.н. Почтовюка А.Б. участь в академічній мобільності в рамках програми Еразмус+, яка проходила на базі Вищої школи європейських і регіональних досліджень (м. Чеське Будейовіце, Чехія) (продовж 2018, 2019 рр.) – ділові зустрічі, участь у конференції та проведення лекцій англійською мовою; в рамках міжнародного співробітництва у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулась зустріч із делегацією із Вищої школи Європейських і регіональних студій в особі професора Любомира Пана (2019 р.); завдяки програмі академічної мобільності Erasmus+ у 2019 року в КрНУ перебувала делегація з Вільнюської Колегії/Університету прикладних наук (VIKO) м. Вільнюс (Литва) за програмою якої проведена зустріч із деканом факультету економіки і управління, проведені лекції для студентів кафедри менеджменту; у 2019 році в рамках міжнародного співробітництва у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського перебувала делегація із Вищої школи Європейських і регіональних студій в особі професора Любомира Пана, який виступив з доповіддю на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», спілкувався із викладачами та студентами кафедри менеджменту та факультету економіки і управління; в рамках Тижня міжнародної академічної мобільності персоналу Erasmus+ (Abertay University Erasmus+ Staff Mobility Week), організованого відділом зовнішніх та корпоративних відносин університету Абертей, делегація КрНУ  відвідала університет Абертей (Сполучене Королівство, м. Данді) (2020 р.). детальніше

Віртуальна мобільність викладачів та студентів факультету економіки і управління

26 листопада 2020 р. у рамках науково-дидактичного співробітництва Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (ВШУОП) провела відкриту онлайн лекцію польською та англійскою мовами на тему: «Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління» в якій прийняли активну участь викладачі та студенти кафедри менеджменту. Лекція проходила в рамках реалізації програми віртуальної академічної мобільності для студентів та викладачів факультету економіки і управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – детальніше

Сертифікати про проходження викладачами кафедри менеджменту практичних тренінгів Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах (Польща) на тему: «Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління» – переглянути

Сертифікати про проходження здобувачами вищої освіти кафедри менеджменту практичних тренінгів Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах (Польща) на тему: «Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління» – переглянути 1 _ переглянути 2

Стажування Vysoká škola technická a ekonomická (České Budějovice, Чехія) 19.09.2018-18.03.2019Počtovjuk Andrij,   Buriak Ievgen, Sukhomlyn Larysa,    Bachkir Iryna