Вибіркові компоненти

2020

Бізнес-культура та іміджелогія

Методи оптимізації та дослідження операцій

Моделювання управлінських рішень та адаптивні підходи в менеджменті

Основи сталого розвитку суспільства

Системи менеджменту якості організації

Сучасний інструментарій економіки та менеджменту

Масова комунікація та інформація

Операційний менеджмент

Проблеми мотивації поведінки та психологія конфлікту

Стратегічне управління

Управління підприємством на міжнародних ринках

Управлінські технології професійної діяльності менеджера

Актуальні проблеми господарського права

Організаційне проєктування та системний аналіз

Теорія і практика соціокультурного проєктування

Технології коучингу в мотиваційному менеджменті

Управління охороною праці

Управління соціально-економічною політикою регіонів

Актуальні проблеми адміністративного права

Інвестиційний менеджмент

Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами

Контролінг та управління результативністю діяльності організації

Логістика та структурування проблем організації

Система менеджменту ситуацій