Каталог вибіркових освітніх компонент

Про затвердження Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів бакалавр, магістр (від 28 червня 2022 р.)

Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу “Навчальні дисципліни за вибором студента” навчальних планів освітніх ступенів бакалавра, магістра (від 28 червня 2022 р. № 98-1)

Форма-ЗАЯВА від студента про включення в індивідуальний навчальний план навчальних дисциплін за вибором (Додаток до Положення від 28 червня 2022 р. (пункт 3.1, 3.2)

Наказ “Про затвердження Алгоритму вибору дисциплін роздлу “Навчальні дисципліни за вибором студента” навчальних планів освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр” (№ 181-1 від 29.09.2021 р.) Додаток_1,   Додаток_2,   Додаток_3,   Додаток_4

Алгоритм вибору дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів, заповнення індивідуального навчального плану студента (ІНПС)

Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів бакалавр, магістр – завантажити

Перелік вибіркових дисциплін для здобувачів спеціальності 073 “Менеджмент” 2020-2021 року вступу освітнього ступеня “бакалавр” (2022)

Перелік вибіркових дисциплін для здобувачів спеціальності 073 “Менеджмент” 2021 року вступу освітнього ступеня “бакалавр” (2021)

Перелік дисциплін складової навчального плану “Дисципліни вільного вибору” освітнього ступеня бакалавра (спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Менеджмент) (2020)

Перелік дисциплін складової навчального плану “Дисципліни вільного вибору” освітнього ступеня “бакалавр” (спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Менеджмент) (2019) 

Перелік дисциплін складової навчального плану “Дисципліни вільного вибору” освітнього ступеня бакалавра (спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Менеджмент) (2018)

Перелік дисциплін складової навчального плану “Дисципліни вільного вибору” освітнього ступеня бакалавра (спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Менеджмент) (2017)

Каталог вибіркових освітніх компонент

Бізнес-культура та іміджелогія

Методи оптимізації та дослідження операцій

 

Основи сталого розвитку суспільства

Системи менеджменту якості організації

Сучасний інструментарій економіки та менеджменту

Масова комунікація та інформація

Операційний менеджмент

Проблеми мотивації поведінки та психологія конфлікту

Стратегічне управління

Управління підприємством на міжнародних ринках

Управлінські технології професійної діяльності менеджера

Актуальні проблеми господарського права

Організаційне проєктування та системний аналіз

Теорія і практика соціокультурного проєктування

Технології коучингу в мотиваційному менеджменті

Управління охороною праці

Управління соціально-економічною політикою регіонів

Актуальні проблеми адміністративного права

Інвестиційний менеджмент

Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами

Моделювання управлінських рішень та адаптивні підходи в менеджменті

Контролінг та управління результативністю діяльності організації

Логістика та структурування проблем організації

Система менеджменту ситуацій