Віртуальний освітній простір КрНУ

Віртуальний освітній простір, або Система онлайн-навчання Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського   ‑ онлайн середовище для надання викладачам зручні засоби онлайн контролю за роботою студентів та оцінювання отриманих знань.; забезпечення незалежного зовнішнього контролю за якістю освітнього процесу; забезпечення прозорості навчального процесу, контролю за оцінюванням знань студентів та відвідування занять через застосування сучасних комп’ютерних технологій та методик; надає можливість навчання студентам з особливими потребами.

Система онлайн-навчання надає студентам змогу отримувати навчально-методичні матеріали до відповідних курсів, а також брати участь у тестуваннях із навчальних курсів,  дистанційно організованих лекціях, консультаціях, відео-конференціях-та інших дистанційних заходах.

Упровадження, організація та функціонування системи онлайн навчання в КрНУ визначається Положенням про систему онлайн-навчання Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського № 71-3 від 21.03.2019, який є внутрішнім нормативним документом.

функціонування системи онлайн навчання в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського реалізовано на платформі LMS Moodle http://krnu.org/

 

Довідково-інформаційні матеріали щодо особливостей роботи у Віртуальному освітньому просторі КрНУ докладно висвітлені у презентації нижче:

<iframe src=”https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTaKUK85s6Nb7ZNKbgzTQH8cu9rp6a-zMl5tf5ypcBqlK0BBQtBPWYoE4krht5cZmXGy9DPZ86f9P1a/embed?start=true&amp;loop=true&amp;delayms=7000” frameborder=”0″ width=”100%” height=”506″ allowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true” webkitallowfullscreen=”true”></iframe>