Витяги з протоколів вченої та науково-методичної ради ФЕУ

Вчена рада ФЕУ

Про призначення академічних стипендій студентам денного відділення ФЕУ (витяг з протоколу засідання стипендіальної комісії ФЕУ від 31.01.2022) – Переглянути

Про перезатвердження освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування, проєктної групи та групи забезпечення спеціальності (витяг з протоколу №1 засідання вченої ради ФЕУ від 22.09.2020) – Переглянути

Про затвердження ОПП підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (витяг з протоколу № 7 засідання вченої ради ФЕУ від 24.03.2020) – Переглянути

Про затвердження ОПП підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (витяг з протоколу № 6 засідання вченої ради ФЕУ від 02.04.2019) – Переглянути

Про затвердження ОПП підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (витяг з протоколу № 7 засідання вченої ради ФЕУ від 29.03.2018) – Переглянути

Про затвердження ОПП підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (витяг з протоколу № 6 засідання вченої ради ФЕУ від 11.04.2017) – Переглянути

Про затвердження ОПП підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (витяг з протоколу № 9 засідання вченої ради ФЕУ від 24.05.2016) – Переглянути

НМР

Про затвердження ОПП підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (витяг з протоколу № 7 засідання НМР ФЕУ від 24.03.2020) – Переглянути

Про затвердження ОПП підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (витяг з протоколу № 6 засідання НМР ФЕУ від 02.04.2019) – Переглянути

Про затвердження ОПП підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (витяг з протоколу № 7 засідання НМР ФЕУ від 29.03.2018) – Переглянути

Про затвердження ОПП підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (витяг з протоколу № 6 засідання НМР ФЕУ від 11.04.2017) – Переглянути

Про затвердження ОПП підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (витяг з протоколу № 9 засідання НМР ФЕУ від 24.05.2016) – Переглянути