Витяги з протоколів засідання кафедри

ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МЕНЕДЖМЕНТ

Протокол №4 засідання робочої групи щодо перегляду освітньо-професійної програми Менеджмент підготовки першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування від 30.04.2020 р. – Переглянути

Протокол №3 засідання робочої групи щодо перегляду освітньо-професійної програми Менеджмент підготовки першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування від 07.05.2019 р. – Переглянути

Протокол №2 засідання робочої групи щодо перегляду освітньо-професійної програми Менеджмент підготовки першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування від 29.03.2018 р. – Переглянути

Протокол №1 засідання робочої групи щодо перегляду освітньо-професійної програми Менеджмент підготовки першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування від 20.04.2017 р. – Переглянути

Витяги з засідань круглих столів
 
Витяг з протоколу № 4 засідання круглого столу зі стейкхолдерами щодо перегляду ОПП «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 27.03.2020 р. – Переглянути
 
Протокол № 3 засідання круглого столу викладачів та студентів кафедри «Менеджмент» – «Перспективи розвитку ПрАТ «Кредмаш» в умовах експортно-орієнтованої діяльності» від 20.02.2020 р. – Переглянути
 
Витяг з протоколу № 3 засідання круглого столу зі стейкхолдерами щодо перегляду ОПП «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 07.05.2019 р. – Переглянути
 
Протокол № 2 засідання круглого столу викладачів та студентів кафедри «Менеджмент» – «Про сприяння підприємствам і організаціям у системному удосконаленні» від 25.09.2018 р. – Переглянути
 
Витяг з протоколу № 2 засідання круглого столу зі стейкхолдерами щодо перегляду ОПП «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 20.03.2018 р. – Переглянути
 
Протокол № 1 засідання круглого столу викладачів та студентів кафедри «Менеджмент» – «Управління витратами ПрАТ «АвтоКрАЗ» в умовах посткризового періоду та впливу факторів зовнішнього середовища» від 15.09.2017 р. – Переглянути
 
Витяг з протоколу № 1 засідання круглого столу зі стейкхолдерами щодо перегляду ОПП «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 23.03.2017 р. – Переглянути
 

Витяги з протоколів засідання кафедри менеджменту

Про затвердження гаранта другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Менеджмент організацій і адміністрування” спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 073 Управління та адміністрування (№ 9 від 18.04.2022 р.) – переглянути
 
Про затвердження форми державної атестації студентів спеціальності 073  “Менеджмент” освітньої програми “Бакалавр” галузі знань 07 Управління та адмністрування у 2021/2022 навчальному році (№ 8 від 23.03.2022 р.) – переглянути
 
Про стан підготовки методичного забезпечення освітнього ступеня “Бакалавр”, “Магістр” спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адмініструвння (№ 7 від 21.02.2022 р.) – переглянути
 
Питання організації науково- дослідної роботи на кафедрі менеджменту в 2021/2022 рр. (№ 6 від 31.01.2022 р.) – переглянути
 
Зважуючи на особливі умови воєнного стану, планове засідання кафедри менеджменту № 8 від 23.03.2022 р. проведено в онлайн режимі, в рамках якого обговорені питання забезпечення освітнього процесу – переглянути
 
Обговорення проміжних результатів проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (№ 8 від 09.03.21) – переглянути
 
Протокол засідання кафедри «Менеджмент» – Обговорення змісту і структури ОПП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (№ 6 від 26.01.2021) – Переглянути
 
Про пропозиції стосовно перерозподілу вагових коефіцієнтів при прийомі заяв вступників у 2021 році за ОП “Менеджмент” зі спеціальності 073 “Менеджмент” ОС “Бакалавр” для денної та заочної форм навчання (№ 4 від 19.11.20 Вступна компанія 2021_Бакалавр) – переглянути

Про підготовку до акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування (№ 2 від 16.09.20) – переглянути

Про клопотання перед вченою радою ФЕУ щодо перезатвердження гаранта, проектної групи та групи забезпечення спеціальності, освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування (№ 1 від 31.08.20 Гарант_Проектна група_Група забезпечення) – переглянути

Про клопотання перед вченою радою ФЕУ щодо перезатвердження освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування (№ 11 від 30.04.20 ОПП) – переглянути

Питання підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування, затвердження гаранта спеціальності, складу робочої групи (науково-методичної комісії) спеціальності (№ 11 від 30.04.20 Робоча група) – переглянути

Обговорення результатів анкетування проекту ОПП «Менеджмент»  зі спеціальності 073 «Менеджмент» ОС «Бакалавр» (витяг з протоколу засідання кафедри від 30.04.2020 р.) – переглянути

Обговорення змісту і структури ОПП «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (№ 10 від 27.03.2020) – переглянути
 
Про пропозиції стосовно перерозподілу вагових коефіцієнтів при прийомі заяв вступників у 2020 році за ОП “Менеджмент” зі спеціальності 073 “Менеджмент” ОС “Бакалавр” для денної та заочної форм навчання (№4 від 22.11.19 Вступна компанія_2020_Бакалавр) – переглянути
 
Обговорення результатів анкетування проекту ОПП «Менеджмент»  зі спеціальності 073 «Менеджмент» ОС «Бакалавр» (витяг з протоколу засідання кафедри від 30.08.2019 р.) – переглянути
 
Обговорення змісту і структури ОПП «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (№ 8 від 07.08.2019) – Переглянути
 
Про клопотання перед вченою радою ФЕУ щодо перезатвердження освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування (№9 від 07.05.19 ОПП) – переглянути
 
Питання підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування, затвердження гаранта спеціальності, складу робочої групи (науково-методичної комісії) спеціальності (№9 від 07.05.19 Робоча група) – переглянути
 
Про клопотання перед вченою радою ФЕУ щодо перезатвердження освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування (№8 від 29.03.18 ОПП) – переглянути
 
Обговорення результатів анкетування проекту ОПП «Менеджмент»  зі спеціальності 073 «Менеджмент» ОС «Бакалавр» ( № 8 від 29.03.2018) – переглянути
 
Обговорення змісту і структури ОПП «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (№ 8 від 29.03.2018) – Переглянути
 
Питання підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування, затвердження гаранта спеціальності, складу робочої групи (науково-методичної комісії) спеціальності (№8 від 29.03.18 Робоча група) – переглянути
 
Обговорення змісту і структури ОПП «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (№ 8 від 24.04.2017) – Переглянути
 
Про клопотання перед вченою радою ФЕУ щодо перезатвердження освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування (№8 від 20.04.17 ОПП) – переглянути
 
Питання підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування, затвердження гаранта спеціальності, складу робочої групи (науково-методичної комісії) спеціальності (№8 від 20.04.17 Робоча група) – переглянути
 
Витяги з засідань науково-практичних семінарів кафедри
 
Протокол № 3 відкритого науково-практичного семінару викладачів та студентів кафедри «Менеджмент» – «Організаційні та економічні завдання вищої освіти України, взаємодія з органами державного управління та ринком праці» від 26.01.2021 р. – Переглянути
 
Протокол № 2 відкритого науково-практичного семінару викладачів та студентів кафедри «Менеджмент» – «Регулювання місцевого ринку праці в умовах його незбалансованості» від 08.10.2020 р. – Переглянути
 
Протокол № 1 відкритого науково-практичного семінару викладачів та студентів кафедри «Менеджмент» – «GR-менеджмент як складова корпоративної стратегії в інформаційній економіці» від 22.09.2020 р. – Переглянути
 
Протокол № 3 відкритого науково-практичного семінару викладачів та студентів кафедри «Менеджмент» – «Взаємодія органів місцевого та студентського самоврядування» від 25.10.2019 р. – Переглянути
 
Протокол № 1 відкритого науково-практичного семінару викладачів та студентів кафедри «Менеджмент» – «Управлінські аспекти страхування на етапі розбудови ринкових відносин» від 18.02.2019 р. – Переглянути
 
Протокол № 1 засідання відкритого (виїзного) семінару викладачів та студентів кафедри «Менеджмент» – «Проблемні питання комунікативної політики в діяльності державного службовця» від 05.04.2018 р. – Переглянути
 
Протокол № 1 засідання відкритого семінару викладачів та студентів кафедри «Менеджмент» – «Основні підходи дослідження кон’юнктури ринку туристичних послуг» від 12.10.2016 р. – Переглянути