Звіти про роботу екзаменаційних комісій

Звіт про роботу екзаменаційної комісії із розгляду та захисту дипломних робіт освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент»  освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування»  (23.12.2020 р.) – Переглянути

Звіт про роботу екзаменаційної комісії із розгляду та захисту дипломних робіт освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (23.12.2020 р.) – Переглянути